Det sociale område

Velf√¶rd er n√łglen til en samfundsudvikling og fremskridt. Velf√¶rdssamfundet har sit solide fundament i familien, ligesom de der har behov herfor, skal kunne hente den n√łdvendige hj√¶lp. Velf√¶rdssamfundet har sit udspring i gode sundhedsforhold, gode uddannelses- og besk√¶ftigelsesmuligheder, uanset stand.

Siumut har den grundlæggende opfattelse, at enhver sund borger ikke skal forhindres i at klare sig selv. I Vort Land har enhver medansvar for til stadighed at skulle forbedre sine egne forhold. Offentlig hjælp skal fastsættes, således at arbejde altid skal kunne svare sig.

Siumut mener, at enhver borger har pligt til at tage et medansvar for at vi har det fysisk og psykisk godt i familien, iblandt vore nærmeste og sammen med vore medborgere.

Siumut mener, at alt socialt arbejde og hj√¶lpeprogrammer hertil, skal tage udgangspunkt i v√¶rdiregnskaber som v√¶rkt√łj, i en stadig fremadrettet proces hvor stadig tilpasning er n√łgleordet. P√• denne m√•de vil arbejdet med alle klienter n√• sit bedste og mest normale stadie og metoden skal forbedres ved Selvstyrets og kommunernes samarbejde. Den sociale indsats skal tage udgangspunkt i hj√¶lp til selvhj√¶lp.

Siumut mener, at alle der arbejder inden for det sociale område skal have kontinuerlige tilbud om kurser og opkvalificering.

Siumuts politik om at sociale klienter skal hjælpes til at kunne klare dem selv, skal også være et mål for storkommunerne.

I dag er det et problem, at de uddannede inden for socialsektoren, foretr√¶kker at bo og arbejde i de st√łrre byer. Dette skal l√łses gennem mere fleksible ans√¶ttelsesvilk√•r.

Vort politiske arbejde tager udgangspunkt i en god forsorg for b√łrn og familier:

  • Form√•let skal v√¶re bedre brug af socialarbejdernes viden.
  • Form√•let er at yde tidlig indsats.
  • Plejefamilieomr√•det skal styrkes, s√•ledes at anbringelser p√• d√łgninstitutioner mindskes. Man skal foretage en koordineret indsats for at kunne sikre at n√¶re familiemedlemmer kan blive plejefor√¶ldre.
  • Man skal arbejde for at till√¶ggene til plejefor√¶ldre er fastsat p√• et passende niveau.
  • Kommunernes sociale arbejde sker ud fra den eksisterende lovgivning og skal derfor v√¶re ensartet, hvilket kr√¶ver koordination ved eventuelt at ans√¶tte en koordinator.
  • De psykisk syges b√łr have underst√łttende henvendelsesmuligheder.
  • De psykisk handikappede skal kunne hj√¶lpes med alternative l√łsningsmuligheder.
  • Der arbejdes for at samtlige kommuner kan ans√¶tte socialr√•dgivere ved skolerne.
  • Den sociale sektor mangler personale; der vil i fremtiden v√¶re forholdsm√¶ssigt mange √¶ldre og derfor skal man sikre det fremtidige personale.
  • Rettigheder inden for sociallovgivningen, f.eks. for for√¶ldre med handicappede b√łrn, skal synligg√łres is√¶r de steder hvor disse j√¶vnligt m√łder op, samt ved henvendelsesskrankerne i det offentliges rum.