Målsætninger

Personer med handicap

Med henblik pĂĄ at vi kan forsvare menneskerettighederne for handikappede har man med Siumut ved roret etableret en handikaptalsmand, ligesom loven om personer med handicap er blevet fornyet.

Hjælpeforanstalninger samt støtteforanstaltninger for personer med usynlige handicap skal løbende forbedres og tilpasses løbende. Offentlig hjælp tilpasses så den i bedst muligt omfang matcher de behov der er i hjemmet. Ligeledes skal døgninstitutioner tilpasses behov og sikres bedst mulig bemanding i deres drift.

Der skal ske tilpasninger således at de handicappede personer kan finde beskæftigelse i passende arbejdspladser der matcher deres evne.

I samarbejde med kommunerne, skal forældre til handicappede børn, som bor i døgninstitutioner i andre byer få ret til en årlig besøgsrejse til barnets opholdssted.

Samfundet og omgivelserne skal forberedes til at integrere de handicappede personer, således at f.eks. brugere af kørestole kan få uhindret adgang til offentlige arbejdspladser, myndigheders og kommuners kontorer samt til banker o.l.

For at sikre at personer fysiske og psykiske handicap for bedre service, skal der uddannes flere servicepersonale til disse og sikre at de nuværende ansatte får udvidet deres muligheder for at blive opkvalificeret.

Personer med fysiske og psykiske handicap skal have forbedret deres boliger, skoler og service. Kommuner og Grønlands Selvstyre skal bevilge midler der matcher deres behov.

Omsorgen af personer med psykiske handicap skal forbedres og behandlingstilbud til misbrugere skal udvikles løbende.

Boliger til fysisk handicappede skal øges gennem byggeri af boliger der passer til de handicappede, ligeledes skal der etableres døgninstitutioner for de personer med handicap der ikke kan tage vare på dem selv.

Forældre til handicappede børn skal modtage bedre service. Der skal arbejdes for at de personer der arbejder, med de handicappede personer er blevet uddannet til at kunne varetage deres indsatser. Det er ligeledes nødvendigt at de personer der med handicap er flyttet til en anden by, får en mere fleksibel service. Hvis de handicappedes vilkår skal forbedres, er det nødvendigt at der er god kontakt til forældrene. Der skal være en tilfredsstillende ordning ford e handicappedes besøgsrejser til deres familier.

Der skal være løbende opkvalificering af personale der arbejder med personer med fysisk og psykisk handicap.

Der skal udarbejdes planer for at sikre, at man tidligere kan diagnostisere usynlige handicap, og Siumut vil forbedre servicen over for dem. Der skal ske en vurdering om, servicen over for forældre med usynlige handicap.

For at sikre tidlig indsatser, skal daginstitutioners personale have mulighed for at fĂĄ opkvalificering om de handicappede.

Der skal arbejdes for at opnå lette servicen over for forældre med handicappede børn.