Målsætninger

Personer med handicap

Med henblik på at vi kan og skal værne om menneskerettighederne for handikappede, har man med Siumut ved roret etableret en handikaptalsmand, ligesom loven om personer med handicap er blevet revideret.

Hj√¶lpeforanstalninger samt st√łtteforanstaltninger for personer med usynlige handicap skal l√łbende forbedres og tilpasses. Offentlig hj√¶lp tilpasses s√• den i bedst muligt omfang matcher de behov der er i hjemmet. Ligeledes skal d√łgninstitutioner tilpasses efter deres behov og sikres bedst mulig bemanding i deres drift.

Der skal efter de handicappedes evner og arbejdsegnethed samt ved tilpasning efter den ansatte og virksomhedens gevinster s√łges efter arbejdsmuligheder.

Der skal i samarbejde med storkommunerne, realiseres for, at for√¶ldre til handicappede b√łrn, som bor i d√łgninstitutioner i andre byer, f√•r retten til en √•rlig bes√łgsrejse til barnets opholdssted.

Samfundet og omgivelserne skal ved lov g√łres egnede til at integrere de handicappede personer, s√•ledes at f.eks. k√łrestolsbrugere kan f√• uhindret adgang til offentlige tilg√¶ngelige arbejdspladser, myndigheders og kommuners kontorer samt til banker o.l.

For at sikre at personer med fysiske og psykiske handicap får bedre pleje, skal der uddannes flere plejepersonale til denne gruppe og sikre at de nuværende ansatte får udvidet deres muligheder for at få yderligere kompetencer indenfor deres fag.

Man skal have udbygget boliger, skoler og service/-pleje efter behov for personer med fysiske og psykiske handikap. √ėkonomiske bevillinger der skal matche dette behov skal udredes ved samarbejde imellem kommunerne og Gr√łnlands Selvstyre.

Omsorgen for personer med psykiske handicap skal forbedres kontinuerligt og behandlingstilbud til misbrugere skal udvikles l√łbende.

Boliger til fysisk handicappede skal √łges gennem byggeri af boliger der passer til deres behov, ligeledes skal der etableres d√łgninstitutioner for borgere med handikap i s√•dan er grad, at disse ikke kan tage vare p√• sige selv.

Der skal ydes bedre service til for√¶ldre med handicappede b√łrn. Der skal arbejdes for, at der bliver flere ansatte ‚Äď svarende til de personer som loyalt arbejder fast med bestemte borgere med handikap. Det er ligeledes n√łdvendigt at de personer der med handicap er flyttet til en anden by, f√•r en mere simpel og fleksibel service/-pleje. Hvis de handicappedes vilk√•r skal forbedres, er det n√łdvendigt at der er god og fortrolig kontakt til for√¶ldrene. Der skal v√¶re en koordineret og tilfredsstillende ordning for de handicappedes bes√łgsrejser til deres familier.

Der skal v√¶re l√łbende opkvalificering af personale der arbejder med borgere med fysisk og psykisk handicap.

Der skal udarbejdes strategier for at sikre, at man i en tidlige fase kan stille diagnoser hos personer med usynlige handicap, og Siumut vil forbedre servicen over for disse. Mulighederne for at bane vej for, at aflaste for√¶ldre med usynlig handikap i hverdagen, skal unders√łges.

For at sikre tidlig indsatser for denne persongruppe, skal daginstitutioners personale have mulighed for at f√• opkvalificering om de handicappede. 

Der skal banes vej for, at lette hverdagen for for√¶ldre med handikappede b√łrn, dette skal realiseres ved, at bane vejen for s√¶rtiltag for denne befolkningsgruppe.