Siumuts energiforsynings politik har til hensigt, at de forskellige energikilder til enhver tid, skal være afpasset samfundets økonomiske formåen uden at ødelægge naturen, samt at vort forbrug af olien som energikilde skal mindskes mest muligt i Vort Land.

Det er vigtigt for Vort Land, at energikilderne samt deres spredning heraf skal følge med den moderne teknologiske udvikling således at vore byer og bygder sikres den mest trygge energiforsyning i et fremtidigt perspektiv.

Vort Lands egne muligheder for udvinding af rĂĄstoffer og olie skal fortsat udvikles, med vandkraft, vindenergi, solenergi og brintenergi som alternative energi former.

Vand-, vind, sol- samt brintenergi skal gradvist øges, til gavn og udnyttelse for erhvervslivet og den samfundsøkonomiske vækst, ligesom det vil gavne CO2 udslippet betydeligt.

Med henblik på at skabe alternativ energiforsyning i de mindre byer og bygder skal der forsøgsvis etableres vand-, vind-, sol og brintenergi baserede minikraftværker.

Siumut vil arbejde for, at Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq bliver forsynet med vandkraftenergi.

Der skal arbejdes for at opføre vandkraftanlæg ved Tasernap Tasersiaa m.v. til brug for opførelse af energikrævende industri. Der skal banes vej for, at internationale virksomheder der ønsker at opføre industri skal være med til at finansiere værket.

Siumut arbejder for, at hele Grønland bliver forsynet med grøn energi i år 2035.

Siumut vil arbejde hen imod, at der udarbejdes en 100 års plan for energi- og vandforbruget således, at vi kan sikre tryg og vedvarende energi til det grønlandske samfund. Anlæggelse af vandkraftværker fortsættes ved brug af udefrakommende investorer.

De fremtidige anlægsopgaver til for eksempel boligbyggeri skal ske ved brug af alternative energikilder og øges yderligere i et fremtidigt perspektiv, samtidig skal omkostningerne hertil dækkes ind af de samlede byggeomkostninger.

Der skal banes vej for salg af overskudsenergi.