Formålet med Siumuts energiforsynings politik er, at de forskellige energikilder til enhver tid, skal være mest muligt afpasset samfundets økonomiske formåen uden at ødelægge naturen, samt at vort forbrug af fossile brændstoffer som energikilde skal mindskes mest muligt i Vort Land.

Det er vigtigt for Vort Land, at energikilderne samt deres spredning heraf, skal følge med den moderne teknologiske udvikling, således at vore byer og bygder sikres den mest trygge energiforsyning i et fremtidigt perspektiv.

Vort Lands egne muligheder for udvinding af råstoffer og olie skal fortsat udvikles, med vandkraft, vindenergi, solenergi og brintenergi som alternative rene energi former som Power-to-X (Elektricitets og energilagrings – omdannelsesveje som anvender overskydende elektrisk energi).

Vand-, vind, sol- samt brintenergi Power-to-X skal gradvist øges, til gavn og udnyttelse for erhvervslivet samt den samfundsøkonomiske vækst, ligesom det vil mindske CO2 udslippet betydeligt.

Med henblik på at skabe alternativ energiforsyning i de mindre byer og bygder skal der forsøgsvis etableres vand-, vind-, sol og brintenergi baserede energiformer samt anvendelse af geotermisk minikraftværker. De mindre byer og bygder som har mulighed for etablering af minikraftværker skal have muligheden for byggeri af disse.

Siumut vil arbejde for, at Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq bliver forsynet med vandkraft energi. Vi fra Siumut skal opfordre til, at der ligeledes etableres grøn energi form til Maniitsoq, således energiforsyningen kan gøres renere.

Der skal arbejdes og planlægges for, at der etableres stor vandkraftkapacitet ved hjælp af de store søers og indlandsisens smeltevand, etableringen skal ske på de steder hvor der potentielt kan etableres sådanne kraftværker. Der skal arbejdes for, at så store muligheder for etablering af store kraftværker skal give store industrielle beskæftigelsesmuligheder. Det er Siumuts opfattelse, at denne mulighed vil bane vejen for, at vi bidrager til at den globale CO2 udslip formindskes betydeligt. Der skal banes vej for, at internationale virksomheder der ønsker at opføre industri skal være med til at finansiere værkerne. Der skal ligeledes sikres, at vort land skal være både en del af ejerkredsen og økonomisk investor – dette skal sikres ved stadfæstelse ved lov.

Siumut arbejder for, at samtlige bosteder og deres beboere bliver forsynet med grøn energi i år 2035 og dette skal foreståes i samarbejde med de respektive borgere.

Siumut vil arbejde hen imod, at der udarbejdes en 100 ĂĄrs plan for energi- og vandforbruget sĂĄledes, at vi kan sikre tryg og vedvarende energi til det grønlandske samfund.   Anlæggelse af vandkraftværker fortsættes ved brug af udefrakommende investorer, da samtlige økonomiske bidrag senere og gradvist vil kunne tjenes ind.

Der skal arbejdes for, at overskudsvarme skal kunne sælges til huse ved flere lokaliter, derved vil man få en renere varmeforsyning hos de forskellige huse.

Der skal banes vej for, at der kan opvarmes med varmt vand i hjemmene, forarbejdet med denne form for varme skal udføres skånsomt og veltilrettelagt, således at man evt. med den fornødne viden og erfaring kan sprede denne form varmeforsyning til resten af landet og derfra skal/-kan man tage det videre fornødne skridt.

Der skal arbejdes for, at der ved de steder hvor der allerede er vandkraftværker etableres energi forsyning til offentlige boliger og virksomheder, det skal sikres, at den grønne energi skal florere på det aller højeste niveau og derved vil man mærkbart kunne sænke CO2 udslippet.

De fremtidige anlægsopgaver til for eksempel boligbyggeri skal ske ved brug af alternative energikilder og øges yderligere i et fremtidigt perspektiv, samtidig skal omkostningerne hertil dækkes ind af de samlede byggeomkostninger.

Der skal banes vej for salg af overskudsenergi og der skal banes vej for, at priserne hele tiden justeres sĂĄ der bliver attraktivt at handle med overskudsenergi.

Siumut vil arbejde for, at befolkningen får den fornødne oplysning omkring brugen af alternative energiformer, såsom råstoffer der med fordel kan omdannes til grønne energiformer.