Målsætninger

Kommunikation

Et samfund, hvor enhver borger frit kan hente sin informationer, danner grundlaget for et godt demokrati.

I takt med, at befolkningens brug af de Sociale Medier (Some) stiger er det en nødvendighed, at befolkningen kan skelne imellem fordele og ulemper ved brug af Some og det er Siumuts opfattelse, hvis delinger af urigtige og ikke verificerede oplysninger skal på nogen måde skal holdes på et lavt niveau, er det nødvendigt at nyhedsmedierne samfundsmæssigt stilles mere og mere på en bedre og stærkere niveau.

For, at sikre en robust og stabil kommunikation skal der arbejdes for, at der bliver to søkabler.

Siumut mener, at internettet har stor betydning for fremtidig og ligeværdig samfundsmæssig udvikling i hele Grønland. Med Siumut i front, skal det opnås, at næsten hele den Grønlandske befolkning har adgang til 5G, og i starten af det næste årti skal denne kommunikations form opgraderes til 6G forbindelsen.

Uanset hvor i landet man bor, skal man kunne kommunikere via et hurtigt og billigt internet. Der skal arbejdes for, at der etableres internet i samtlige hjem og det er en nødvendighed, at priserne svarer til brugernes indkomst.

Der skal etableres IT- og kommunikationsbaserede uddannelsesinstitutioner på et højere niveau, der samtidig er fuldt på niveau med andre lande.

Informations teknologien åbner op for lige muligheder for alle – for den enkelte og for virksomhederne. De nye IT-virksomheder kan som følge af den teknologiske udvikling, etableres hvor det skal være – ja selv de steder, hvor der kun er få mennesker.

Siumut vil ligeledes arbejde for følgende:

  • VilkĂĄrene for kommunikationsteknologien skal til stadighed følge med den globale udvikling.
  • Kommunikationspriserne skal gøres billigere.
  • Flatrate skal stilles til rĂĄdighed for alle i samfundet.
  • Der indføres Ă©n-pris-system for de forskelligartede internetløsninger (radiokæde, søkabel og satellitforbindelser).
  • Søkablernes kapacitet skal udnyttes optimalt, for at investeringen skal gøre optimal gavn i samfundet.
  • Der skal ĂĄbnes for muligheden for at noget af kapaciteten pĂĄ søkablet kan sælges ud af landet.
  • Nukissiorfiit og Tusass skal samarbejde for, at fiberkabelen gradvist indføres og implementeres i landet.
  • Der skal arbejdes for, at store globale virksomheder med store datalagringssteder og som forsynes med kølesystemer kan forsynes med grønenergi fra de stedlige vandkraftværker, dette vil kunne gavne samfundsøkonomien i Grønland. Fredsningsbestemmelserne for dele af landet og som gør, at udvikling ikke kan se, skal i dette sammenhæng undersøges.
  • Etablering af en forbindelse til Nunavut skal undersøges og vurderes.
  • Aasiaat Radio forbindelsen skal videre udvikles, da forbindelsen til denne til tider kan være ustabil med gene for de søfarende, til gene bĂĄde for jollerne og de erhvervsnæringsdrivende til havs. Som bekendt er VHF forbindelsen essensen for søsikkerheden i Grønland.