Beskyttelsen af vor særdeles rene natur er en stor udfordring, idet Vort Lands natur er særdeles udstrakt og til tider ufremkommelig. Derfor er Siumut i front i kampen mod enhver form for forurening, ikke mindst i beskyttelsen af vores ressourcer, for at sikre at disse forrentes på solidarisk og bæredygtigt grundlag.

Der følges nøje med i klimaændringerne og dets følger for Arktis og handlingsplanerne herfor udføres i samarbejde med andre lande. Der skal oprettes en forskningsinstitution der skal forske i klima og Arktiske forhold her i landet.

Vi skal sikre, at befolkningen i Arktis, fortsat beskyttes mod alvorlige sygdomme. Siumut vil samarbejde herom sammen med de berørte organisationer og andre frivillige, dette for at sikre at modvirke at miljøproblemer ude i verden samt dele af verden ikke får negative følger for dyrelivet i Arktis.

Det vigtigste politiske grundlag, er viden og forståelse, hvis vi skal ændre de miljømæssige forudsætninger ud fra en bæredygtig velovervejet stillingtagen. Derfor skal oplysning og grundigt fodarbejde være det vigtigste fundament, hvilket skal ske i samarbejde med relevante myndigheder, organisationer, naturvidenskabsfolk og andre forskere i et givtigt samarbejde.

Beskyttelse af miljøet, sker i samarbejde mellem Selvstyret og storkommunerne på grundlag af eksisterende love og bekendtgørelser. Lovgivning og bekendtgørelser for færden i og brug af natur og miljø udenfor beboede områder, der i dag beskriver fordelingen af ansvar og pligter mellem Selvstyret og Storkommunerne skal reformeres.

Beredskabet for større miljø skader i form af forureningskatastrofer skal øges. Det skal sikres, at det nødvendige mandskab og redskab forefindes og er klar til brug såfremt katastrofen skulle indtræde.

Med hensyn til miljøpolitikken, skal hjemmenes affaldshåndtering sorteres med henblik på, at brændbart og ikke-brændbart affald sorteres.

Miljøfonden skal reformeres. Der skal arbejdes for initiativer der modvirker at importerede ting der vil ende som affald i ikke ender i naturen.

Der skal arbejdes for hjemtagelse af hele sagsområdet for miljø og natur. Miljøundersøgelserne, der har hovedsæde i Danmark, skal flyttes til Grønland.

Hvad angår miljø og natur vil Siumut arbejde for:

  • Det skal sikres, at befolkningen inddrages i natur- og miljøbeskyttelse.
  • I arbejdet med beskyttelse af miljø og natur, skal der ske hĂĄndgribelige tiltag.
  • I spørgsmĂĄl angĂĄende klimaændringer og den forskning der pĂĄgĂĄr herom, skal befolkningen informeres bedre og inddrages.
  • I forbindelse med miljøkampagner, skal folkeskolerne inddrages. Der skal opdrages i miljø og foretages generel oplysning.
  • Fiskegarn der er gĂĄet tabt og efterladt pĂĄ havbunden, skal med passende mellemrum fiskes op fra havet i samarbejde med fiskerne.
  • Personer eller virksomheder skal stilles til ansvar for deres forurening.
  • Det skal sørges for at renholdelseskampagnen ”Qujanaq!”, skal spredes ud til kysten.