Målsætninger

Milj√ł og natur

Beskyttelsen af vor s√¶rdeles rene natur er forbundet med store udfordringer, idet Vort Lands natur best√•r af lange kyststr√¶kninger og fjorde, som g√łr, at det tiltider er ufremkommelig. Derfor er Siumut i front i kampen mod enhver form for forurening, ikke mindst i beskyttelsen af vores samlede ressourcer og for at sikre at disse forrentes p√• en solidarisk og b√¶redygtigt grundlag.

Der f√łlges n√łje med i klima√¶ndringerne og dets f√łlger for Arktis og handlingsplanerne herfor udf√łres i samarbejde med andre lande.  Der skal oprettes en forskningsinstitution der skal forske i klima og Arktiske forhold her i landet.

Vi skal sikre, at helbredet hos befolkningen i Arktis beskyttes. Siumut vil samarbejde herom sammen med de ber√łrte organisationer og andre frivillige, dette for at sikre; at skabte milj√łproblemer ude i verden samt dele af verden ikke f√•r negative konsekvenser for dyreriget i Arktis.

Det vigtigste politiske grundlag, er viden og forst√•else, hvis vi skal √¶ndre de milj√łm√¶ssige foruds√¶tninger ud fra en b√¶redygtig og opvejet stillingstagen. Derfor skal oplysning og grundigt fodarbejde v√¶re det vigtigste fundament, hvilket skal ske i samarbejde med relevante myndigheder, organisationer, naturvidenskabsfolk og andre forskere i et givtigt samarbejde.

Beskyttelse af milj√łet, sker i samarbejde mellem Selvstyret og storkommunerne og p√• grundlag af eksisterende love og forordninger. Lovgivning og bekendtg√łrelser for brug af natur udenfor beboede omr√•der, der i dag er beskrevet i fordelingen af ansvar og pligtigelser mellem Selvstyret og kommunerne skal revurderes.

Beredskabet for st√łrre natur og milj√łskader, i form af forureningskatastrofer skal √łges. Det skal sikres, at det n√łdvendige mandskab og materiel forefindes og er klar til brug s√•fremt evt. naturkatastrofer skulle indtr√¶ffe.

Utvetydig affaldspolitik skal udf√¶rdiges, herunder skal affald h√•ndteres s√•ledes, at disse kan transporteres sikkert og forsvarligt til en endestation ‚Äď der skal ogs√• arbejdes for, at ikke brandbare materialer som jern, st√•l m.v. skal kunne dannes som eksportvarer. Her skal man t√¶nke p√•, at uanset om dyrelivet er til lands eller vands, er disse stadigv√¶k ude i naturen. Derfor er det vigtigt, at der snarest tages h√•nd om milj√łpolitikens del omkring affaldsh√•ndtering.

Siumut vil opn√•, at man gradvist g√•r bort fra natrenovationen ved de steder, hvor der er t√łrkloset, Siumut vil arbejde for, at man n√łje planl√¶gger en overgang til kloak ved de steder hvor der er natrenovation.

Milj√łfonden skal reformeres. Der skal arbejdes for initiativer, der modvirker at importerede ting der vil ende som affald ikke ender ude i naturen. Der skal arbejdes for, at der tilf√łres yderligere midler til milj√łfonden.

Der skal arbejdes for hjemtagelse af hele sagsomr√•det for milj√ł og natur. Milj√łunders√łgelserne, der har hoveds√¶de i Danmark, skal flyttes til Gr√łnland.

Hvad ang√•r milj√ł og natur vil Siumut arbejde for f√łlgende:

  • Det skal sikres, at befolkningen inddrages med det form√•l, at beskytte natur og milj√ł.
  • I arbejdet med beskyttelse af natur og milj√ł, skal der ske h√•ndgribelige strategiske tiltag.
  • Omkring klima√¶ndringer og den forskning der p√•g√•r herom, -skal befolkningen indrages og informeres bedre.
  • I forbindelse med milj√łkampagner der vedr√łrer renere natur/-milj√ł, skal folkeskolerne inddrages. Eleverne skal opdrages omkring renholdelse af milj√ł/-natur og der skal foretages generel oplysning omkring disse tiltag.
  • Vedr. fiskegarn og andre fiskereskaber der er g√•et tabt og efterladt p√• havbunden, skal med j√¶vne mellemrum fiskes op fra havet, dette skal forest√•es i samarbejde med fiskerne.
  • Personer eller virksomheder der har forurenet, skal stilles til ansvar for forureningen.
  • Der m√• ikke forurenes ude i naturen, affald som man selv skaber ved forbrug, skal man selv st√• til ansvar for og derved tage disse med hjem, ved hjemkomsten skal disse h√•ndteres og smides ude i de tilstillede affaldsstationer.
  • Antallet af turister som bes√łger vort land vokser for hvert √•r, det er derfor vigtigt, at der kontinuerligt sker monitorering af deres affaldsh√•ndtering,¬† dette for at undg√• forurening i vores natur.