Det er Siumuts erklærede mål at udvikle et Erhvervsliv baseret på flere søjler, der er fuldt konkurrencedygtigt med andre lande. For at sikre det økonomiske fundament for erhvervslivet, bliver der flere bærende søjler, hvilket også betyder, at det skal være lettere og mere komfortabelt, at drive en virksomhed.

Fiskeri, Industri, minedrift og Turisme er Grønlands bærende økonomiske søjler. Derfor er det nødvendigt at øge at udviklingen inden for landbrug og husdyrhold, samt på kulturområdet – især filmområdet.

Der skal arbejdes hen i mod at vi her i landet får et filminstitut som skal være en gate ind i landet for udenlandske filmhold der ønsker at lave film. Lovgivning for området skal udarbejdes.

Enhver borger der har vilje til at drive en virksomhed, skal have mulighed herfor. Der skal banes vej for at de mange midler der benyttes som støtte til erhvervsformål bliver benyttet medre og at skabes bedre resultater, hvad angår landbaserede produktionsvirksomheder. I udviklingsindsatsen og i bestræbelserne for at skabe flere virksomheder, skal det offentliges målrettede støtteinitiativer udvikles.

Det offentlige kan drive virksomheder, dog skal de gældende handelsregler og konkurrencelovgivningen følges.

De offentligt ejede selskaber skal for så vidt det angår ledelsen, fortrinsvis benytte sig af hjemmehørende ledere, der altid skal komme i første række i det hele taget, således, at man kan sikre sig, at den videns- og kompetenceopbygning der skabes bliver i landet og akkumuleres her.

Siumut prioriterer at forsvare produktionen i Vort Land, idet vi på denne måde sikrer os en bæredygtig udvikling, der samtidig er fuldt konkurrencedygtig med omverdenen.

Vi skal så vidt muligt bearbejde vores levende ressourcer som færdigvareprodukter, hvorved vi sikrer størst mulig værdi ved eksport. Vi kan med fordel hente masser af knowhow og erfaring fra vore nabolande.

Siumut arbejder for hjemtagelse af Levnedsmiddelstyrelsen og levnedsmiddelkontrollen fra Danmark, hvilket Selvstyreloven allerede har taget højde for.