Siumut finder det vigtigt at samhandlen med andre lande øges. Samarbejdet med Canada, USA og Island skal gøres større, men også for at holde omkostningsniveauet så langt ned som muligt. Vi skal sætte som mål at vi ved at benytte os af vore veluddannede kan oprette nye repræsentationer i Canada og på Island, ligesom vi allerede har gjort det i USA.

Med tanke pĂĄ samhandlen finder Siumut det vigtigt, at vi med udgangspunktet i de lande vi samarbejder med og det de kan tilbyde os og det vi har brug for kan arbejde pĂĄ udveksling af medarbejdere.

Vort Lands og EU´s handels- og fiskeriaftaler skal til stadighed fornyes, samtidig med at vi også på andre områder bør udvikle vores samarbejde med EU.

Hvis Vort Lands medlemskab af WTO skal udnyttes maksimalt, så vil det være naturligt at få undersøgt hvilke ulemper dette medlemskab har.

Et eventuelt medlemskab af NAFTA skal nøje undersøges og vurderes nærmere.

For at sikre selvforsyning og nedbringe importen af varer udefra, så kan man for de varer der konkurrerer med vore egne varer, være åbne overfor at pålægge afgifter på importerede varer, med det formål at beskytte handlen i Vort Land og samtidig øge eksporten.

De lande der opretholder embargo overfor enkelte af vore handelsprodukter, eller som via højtbelagte importafgifter begrænser vores handel med udlandet – disse lande kan kontaktes pĂĄ højt politisk niveau eller via vore repræsentantskaber til dialog og forhandling, med henblik pĂĄ at løse restriktionerne.

Det haster med at få gang i vores handel med is og vand hvilket skal prioriteres, hvorfor det er vigtigt at få kigget på de svagheder og stopklodser som er der forbundet med produktion af is og vand til eksport, ved at etablere nærmere analyser. Vand er er en vigtig ressource, som vi skal tjene mange flere penge på, hvilket Siumut vil bane vej for.

Der skal straks tages initiativ til at udnytte den nye havn i Nuuk bedre, sådan at vi laver mere direkte handel med de lande vi eksporterer vores varer til, og dermed kan sikre øget gevinst.

Muligheden for at sælge og reklamere for vores kultur meget bedre udadtil foreligger i dag, hvorfor Siumut vil arbejde grundigt for, at rammerne hertil er i orden, herunder vil Siumut bane vejen for, at vi kan lave flere selvstændige filmproduktioner i Vort Land.

Handel i hjemmemarkedet
Mulighederne for samhandel mellem offentlige og private virksomheder skal til stadighed gøres lettere, f.eks. ved regulering af transportudgifter, afgifter, samt ved løbende tilpasning af de skattemæssige forhold. Loven om afgifter skal realiseres.

Varmeforsyningen skal være mere stabil de forskellige steder, ligesom priserne i de forskellige områder og i islægsområder skal sikres, hvilket gøres ved reformere vareforsyningen.

ForbrugerrĂĄdene og de kommunale forbrugerudvalg skal reformeres for at sikre, at deres kompetencer stĂĄr mĂĄl med de daglige arbejdsopgaver og nutidige kvalitetskrav.