Siumut finder det vigtigt at der er kontinuitet i forøgelsen af samhandlen med andre lande, derfor skal samarbejdet med de lande som vi eksporer fisk til, prioriteres. Samarbejdet med nabolandene skal gøres større, men ogsĂĄ samarbejde for at holde omkostningsniveauet ved handelen sĂĄ langt nede som muligt. USA, Canada og Island er de tætteste nabolande vi har, Siumut arbejder for, at vi skal have tættere samarbejde med disse lande.  Søvejen har i mange ĂĄr alene været rettet mod øst, Siumut mener, at det er pĂĄ tide at vi spærrer øjnene op og arbejder samt udvikler os hen imod en tættere forsyning og samhandel med disse nabolande mod vest.

Med tanke pĂĄ samhandlen, finder Siumut det vigtigt, at vi med udgangspunktet med de lande vi samarbejder med og det man indbyrdes kan tilbyde hinanden, ĂĄbner op for et samarbejde med udveksling af medarbejdere indenfor arbejdsmarkedet.  

Vort Lands og EU´s handels- og fiskeriaftaler skal til stadighed fornyes, samtidig med at vi også på andre områder bør udvikle vores samarbejde med EU. Siumut vil realisere, at der de næst kommende år skal udvikles en aftale imellem EU og Grønland omkring renere udvinding af råstoffer og mere brug af grøn energi.

For at sikre landets selvforsyning og for, at nedbringe importen af varer og for, at mindske konkurrencen overfor vore egne varer, er vi åbne for, at der pålægges en import afgift, med det formål at beskytte og forøge vores indenrigshandel.

Overfor de lande der opretholder embargo overfor enkelte af vore handelsprodukter, eller som via højtbelagte importafgifter, begrænser vores handel med udlandet, er dialog på højt politisk niveau, -eller på repræsentatsskabs niveau en nødvendighed, dialogen skal sættes i gang med henblik på at løse restriktionerne.

Det haster med at fĂĄ forøgning og prioritering i vores liberal handel med is og vand, og det er vigtigt at fĂĄ kigget pĂĄ de svagheder og stopklodser ved etablering af produktion af is og vand til eksport. Vand som er en vigtig ressource og som vi skal tjene mange flere penge pĂĄ, – Siumut vil bane vejen for en bedre udnyttelse dette omrĂĄde.

Der skal straks tages initiativ til bedre udnyttelse den nye havn i Nuuk, sĂĄledes der er mere direkte handel med vore eksport lande som vi handler med, og dermed kan sikre øget gevinst. Herunder skal transporten af eksportvarerne via Island undersøges, – er der forbundet økonomisk gevinst med dette? Siumut vil bane vejen for nøje undersøgelse af, hvorfor der ikke sker en udvikling med samhandlen med Nordamerika.

Siumut vil arbejde for mere reklame og dermed mere eksportfremstød for vores kultur, hvorfor Siumut vil arbejde grundigt for de bedste rammer indenfor området, herunder vil Siumut bane vejen for, at vi kan lave flere selvstændige filmproduktioner i Vort Land.

Handel i hjemmemarkedet
Mulighederne for samhandel mellem offentlige og private virksomheder skal til stadighed lempes, f.eks. ved regulering af transportudgifter, afgifter, samt ved løbende tilpasninger af de skattemæssige forhold.

Vareforsyningen skal forsyningsmæssigt gøres mere forsvarligt ved de forskellige steder, ligesom priserne i de forskellige områder og i islægsområderne skal svare mere til levevilkårene og omkostningerne i dagligdagen, hvilket gøres ved reformere vareforsyningen – specielt henset til de sundere madvarer alternativer samt varer fra vor egen baghave.

Hos forbrugerne, virksomhederne og ikke mindst indenfor samtlige virksomheder indenfor de offentlige – skal man bestræbe efter optimal udnyttelse af hvilken som helst vare fra hjemmemarkedet, dette skal sikres ved, at denne forbrugergruppe danner rammer for klare retningsbestemmelser til formålet.