Produktion i Vores Land skal på international niveau være et konkurrencedygtig branche og dette skal sikres via økonomisk bæredygtig omkostningsstruktur.

Til det kystnære fiskeri skal sikres indhandlingssteder, der til stadighed udvikles og forbedres for, at sikre rentabiliteten i forhold til konkurrenceevnen til omverdenen samt, ved at realisere disse mål kunne opnå større selvforsyning af levnedsmidler.

Siumut er viden om, at der i vores land med stor kyststrækning forefindes indhandlingssteder der ikke er tilpasset til det stedlige naturomgivelser og betingelser. Derfor er det vigtigt for Siumut, at der i samarbejde med befolkning hos de enkelte steder banes vej for, at der forefindes indhandlingssteder der kan tage imod uanset årstiden.

Fiskeproduktion skal udføres med størst mulig værdiskabelse, hvor hvilken som helst produktion af fisk udføres som færdigvareproduktion til detailhandelen for øje.

Siumut vil genindføre og opstarte produktionsudvalg i byer og bygder for derigennem, at sikre fiskerne, arbejderne og forbrugernes muligheder for, at gøre sig gældende i produktionen og planlægningen.

Der skal ved yderdistrikerne arbejdes for at kunne skabe små flydende produktionsanlæg, steder hvor der ikke er mulighed for landbaserede indhandlingssteder, denne opportunitet skal kunne realiseres på en smidigere måde.

Det er Siumuts mål, at man i samtlige regioner udfor det kystnære område, skal indoperere krav om, at udstedelse af kvoter også skal indebære, at fisken forarbejdes på landanlæg til færdigvareproduktion, hvorved man vil få skabt velfungerende produktionsanlæg med god beskæftigelsesrate og hvor man vil støtte udviklingen hen i retning af, at skabe flere arbejdspladser og samtidig sikre, at der foretages en værdiforøgelse af fisken fra råvare til færdigvare til senere eksport.

Der skal ikke være monopolvirksomheder ved produktion af fisk og skaldyr ved landets regioner, der skal være liberal konkurrence i alle af landets regioner.

Landingspligt skal struktureres på en mere retfærdig og hensigtsmæssige måde, både for kystnært og for havgående fiskeri, dog uden at det går ud over optimal værdiskabelse af landbaserede produkter.