Produktion i Vores Land skal være international konkurrencedygtig og denne skal sikres via bæredygtig omkostningsstruktur.

Det kystnære fiskeri skal sikres indhandlingssteder, der til stadighed udvikles og forbedres for, at sikre rentabiliteten i forhold til konkurrenceevnen til omverdenen samt, ved at realisere disse mål kunne opnå større selvforsyning af levnedsmidler.

Fiskeproduktion skal udføres med størst mulig værdiskabelse her i landet for øje, hvor produktion af fisk udføres som færdigvareproduktion til detailhandelen.

Siumut vil genindføre og opstarte produktionsudvalg i byer og bygder for derigennem, at sikre fiskerne, arbejderne og forbrugernes muligheder for, at gøre sig gældende i produktion og planlægning.

Der skal arbejdes for at kunne skabe små flydende produktionsanlæg på en smidigere måde.

Det er Siumuts mål, at man i samtlige regioner udfor det kystnære område, skal indoperere et mål om, at udstedelse af kvoter også skal indebære, at fisken forarbejdes på landanlæg til færdigvareproduktion, hvorved man vil få skabt velfungerende produktionsanlæg og hvor man vil støtte udviklingen hen i retning af, at skabe flere arbejdspladser og samtidig sikre, at der foretages en værdiforøgelse af fisken fra råvare til færdigvare.

Der skal ikke være monopolvirksomheder ved fiskeproduktion i landets regioner, der skal være konkurrence i alle af landets regioner.

Landingspligt skal struktureres på en mere hensigtsmæssige måde, både for kystnært- samt for havgående fiskeri, dog uden at det går ud over optimal værdiskabelse af produkter.