Fiskeriet er landets indt√¶gtskilde, hvorfor en l√łbende udvikling og tilpasning af fiskeriet er n√łdvendig. Vi skal bane vej for at vores lands √łkonomi bliver mere selvb√¶rende gennem l√łbende v√¶kst i fiskerierhvervet og gennem reform af kvotetildeling og eksport.

Alle kvotetildelinger i fiskeriet skal have som form√•l at styrke borgernes √łkonomi samt at sikre at alle bosteder i Vores Land bliver √łkonomisk selvb√¶rende.

For at sikre b√¶redygtighed i fiskeriet, skal fiskeriet foreg√• ved hj√¶lp af den nyest tilg√¶ngelige og godkendte teknologier og disse skal l√łbende kontrolleres.

Fiskeriet i Vores Land skal drives på en veltilrettelagt måde og gennem licenser.

B√•de de kystn√¶re og havg√•ende kvoter skal tilrettel√¶gges med st√łrst mulig genvist for samundet for √łje, ligesom det l√łbende skal v√¶re et m√•l, at fiskeriet skal kunne v√¶re erhverv for flest mulige borger.

Man skal arbejde for at personnumre skal benyttes i forbindelse med nyanskaffelse af fart√łjer.

Man skal altid sikre, at flest mulige kvoter i √ėstgr√łnland skal fiskes af hjemmeh√łrende fiskere, ligesom der skal sikres, at Vores Land opfisker stadig stigende andel af de tildelte kvoter. Der skal g√łres en s√¶rlig indsats for at styrke fiskeriet og landanl√¶g i √ėstgr√łnland.

Der skal foretages fiskeriunders√łgelser og fors√łgsfiskeri af vores store havomr√•der, dette skal ske gennem et nyt stort forskningsskib. Ligeledes skal der i omr√•der hvor der ikke sker fiskeri oprettes nye kvoter for at sikre at fiskeri i disse omr√•der.

Fiskeriet skal drives gennem de lokale fiskere får forrang. Fritidsfiskere skal have mulighed for at indhandle deres fangster når der er fri indhandlingskapacitet.

Naalakkersuisut fasts√¶tter kvoter ud fra bestandsunders√łgelser samt r√•dgivning fra organisationerne.

Fiskeriselskabers samt andres √łgede kvoteandele gennem opk√łb kvoteandele fra andre skal revurderes, og der skal s√¶ttes et loft over fiskeriselskabers totale kvoteandele. Kvoter for selskaber og enkeltpersoner skal ikke v√¶re tidsubegr√¶nsede, der skal s√¶ttes en tidsbegr√¶nsning p√• kvoter efter de principper der benyttes ved afskrivninger. Brud p√• love og andre regler skal kunne medf√łre inddragelse af kvoter.

Naalakkersuisut skal arbejde for at sikre, at de officerer der har ans√¶ttelse i den hjemmeh√łrende fl√•de er hjemmeh√łrende og skatteydere i Vores Land.

Der skal indf√łres et krav om at hele bes√¶tningen p√• en trawler er hjemmeh√łrende.

Skibsf√łrer og skibsofficer uddannelserne skal l√łbende tilpasses for at sikre, flest mulige hjemmeh√łrende officerer i den gr√łnlandske fl√•de.

Ved en god torskebestand i vore farvande skal det sikres en mulighed for at kunne fiske og indhandle.

Der skal oprettes en fiskeriudviklingspule der kan finansiere fiskeriet. Ordningen skal ligne ESU-ordningen.

Ved tildeling af kvoter til fiskere med eksporttilladelse, skal der betales skat for udstedelse af tilladelsen. Dette gælder ikke for de fiskere, der kun har indhandlingstilladelse i Kalaallit Nunaat (som ikke har eksporttilladelse).

Det er Siumuts m√•l at basislinjen for fiskeriet ved vor kyst, i henhold til at muligheden for at bestemte fiskefart√łjer ud fra deres st√łrrelser kan vurderes n√¶rmere med henblik p√• en fornyet stillingtagen, hvilket for eksempel kunne ske ved at man vedtog at basislinjen kommer til at g√• 12 s√łmil ud fra kysten hvorefter de kystn√¶re fiskere vil kunne godkendes til at fiske indenfor basislinjen, samt at de st√łrre fiskefart√łjer der er havg√•ende, kun f√•r lov til at fiske udensk√¶rs.

Siumut vil neds√¶tte et uafh√¶ngigt ekspertteam, der kan unders√łge alle forhold omkring fiskepriserne i eksport√łjemed, for derigennem at kunne n√• m√•let om, at samfundet skal have det st√łrst mulige udbytte af sine egne ressourcer.

Der skal banes vej for, at mistet fiskegrej skal fiskes op og sikres på land af fiskeren selv.

Der skal afs√¶ttes bedre muligheder for, at flere unge kan blive fiskere. Krav ifm. generationsskifte skal tilpasses l√łbende. Derfor vil Siumut sikre arbejdet med reform inden for fiskeriet, dels vil man igennem en optimeret udnyttelse af de √łgede fiskekvoter bane vejen for, give mulighed for at udstede fler√•rige fangsttilladelser, hvorefter dette erhverv igennem et samarbejde med sine organisationer og banker vil kunne iv√¶rks√¶tte nye finansieringsmetoder til fiskeriet.