Vores overordnede politik for de levende ressourcer, som omfatter hav-og landpattedyr skal styres ud fra principperne omkring bæredygtighed.

Naturen samt de levende ressourcer skal beskyttes i en bæredygtig udvikling, på en sådan måde at de kommende generationer får udbytte og glæde heraf uden at det er mere ringe end i dag.

Det skal sikres, at forskning og analysearbejder om klimaforandringernes indvirkning pĂĄ vores levende ressourcer kontinuerligt.

Ved tildeling af kvoter skal bruges viden ligestilles mere med den videnskabelige viden. Der skal udarbejdes en strategi for hvordan brugernes viden skal benyttes.

Fangsten fra de levende ressourcer skal udnyttes fuldt ud og det skal været målet at det skal komme hele landet til nytte. Dette betyder også, at de levende ressourcer som vi ikke udnytter fdt ud i dag, der skal man med henblik på en fuld udnyttelse og til glæde for samfundet iværksætte et projekt der arbejder hermed.

Ved beslutninger vedrørende udnyttelse af levende ressourcer skal fiskeres, fangeres og videnskabens viden indsamles til brug for beslutningsgrundlag. Implicerede organisationer skal høres i forbindelse med beslutningerne.

Borgerne skal have større viden om brug af ressourcer og natur. Dette sker i samarbejde med Naturinstituttet, organisationerne samt virksomhederne.

Det offentlige har myndigheden over alle levende ressourcer i vores land og har kompetence til at træffe beslutninger om disse, ligesom de også skal bane vej for, at borgernes brug af levende ressourcer sker på en etisk korrekt måde.

Styringen af vores nabolandes brug af vores ressourcer skal styres i samarbejde, der skal det sikres at vores land får en ligelig og retfærdig udbytte ressource stillet til rådighed i berørte farvande.

Naturinstituttet skal styrkes både hvad angår opgaver og økonomi. Dette skal ske i samarbejde med organisationerne og med andre lande i takt med øget brug af levende ressourcer.

Siumut vil arbejde for at vores levende ressourcer på land og til havs sundhedstilstand undersøges kontinuerligt. Vi skal undgå at sygdomme kommer ind i fødekæden. Vi kan som samfund ikke undvære vores levende ressourcer, derfor skal vi nøje undersøge vores dyr for sygdomme.

Siumut fortsætter sin indsats for løbende tilpasning af erhvervene i takt med ændringerne i klimaet, havstrømmene og i natur og miljø.

Siumut vil deltage i arbejdet for at fiskernes og fangernes viden bliver delt rundt omkring i verden.

Siumut arbejder for at Naturinstituttet fĂĄr en afdeling uden for vores land.