Målsætninger

Fleksibel og sammenhængende uddannelse

Siumut arbejder for at alle skal have en uddannelse. Ved anvendelse af fleksibel og sammenhængende vejledning, skal der arbejdes for, at samtlige som afslutter folkeskolen forpligtiges til, at tage en videregående uddannelse.

Der skal i de næst kommende år i regerings regí arbejdes for, at unge som ikke er kommet videre i uddannelessystemet (unge uden arbejde, uddannelsesforløb eller uden andre former for kompetence givende forløb) monitoreres og med særtiltag løftes, så denne gruppe af unge mennesker kan komme videre i uddannelsessystemet.

Siumut arbejder for, at 50 % af landets befolkning i 2030 skal have en erhvervsuddannelse eller en akademisk uddannelse.

Uddannelse er en investering i fremtiden, derfor skal der arbejdes for, at alle kontinuerligt får mulighed for uddannelse og videreuddannelse gennem gode vilkår samt boliger for studerende; både herhjemme og uden for landet. Ligeledes skal boligforholdene samt institutionspladserne for studerende med børn forbedres.

Siumut arbejder for, at man under uddannelse tager afsæt i vores lands ressourcer, muligheder og ikke mindst ved de vilkår som vores natur og miljø tilbyder.

I takt med den stigende globale udvikling sætter Siumut høj pris på veluddannede og velorienterede borgere og der skal ikke herske tvivl om, at man indenfor det politiske arena, handelsmæssige og teknologiske udvikling m.m., samt ikke mindst samhandel, har hårdt brug for højtuddannede hjemmehørende unge. For at øge indsigt i forhold i udlandske forhold, skal man i større grad gøre det attraktivt, at have et praktik forløb i udlandet. Derfor skal der arbejdes for, at det engelske sprog blive 1. fremmedsprog når der undervises i fremmedsprog.

Der skal være mere fleksible ordninger for at sikre, at studerende i udlandet kan vende hjem efter et endt uddannelsesforløb. 

Det er Siumuts holdning, at folkeskolen, de videregĂĄende uddannelser, erhvervsuddannelserne og de længere varende akademiske uddannelser, set under Ă©t skal kunne konkurrere med udlandet pĂĄ det uddannelsesmæssige plan, hvorfor det offentlige fremadrettet skal sikre at disse rammer er til stede. 

Siumut arbejder for at der skal være lokale uddannelsestilbud. Stærke omgivelser der tager udgangspunkt i kvalitet skal udvikles. Her tænkes på at de unge skal have mulighed for at kunne uddanne sig i nærområdet. For at åbne muligheden op for at man kan videreuddanne sig ved siden af sit arbejde, skal der i samarbejde med Ilisimatusarfik og andre udenlandske uddannelsesinstitutioner arbejdes for tilblivelsen af decentrale uddannelser.

Bevillinger til uddannelser, videreuddannelser og opkvalificeringer skal tilgå de hjemmehørende, for det er ikke på sin plads, at arbejdskraften som kommer udefra og som kun skal være her i landet i ganske kort tid, skal have samme muligheder som de hjemmehørende.

Siumut vil endvidere indenfor uddannelsessystemet arbejde for:

 • At der skal være mere fleksibilitet omkring de unges muligheder for at fĂĄ en praktikplads.
 • At der skal organiseres og skabes muligheder for at de unge, som ønsker at komme pĂĄ videreuddannelser, og pĂĄ sproguddannelser, i DK og andre lande, fĂĄr økonomisk støtte.
 • At komme problematikken omkring manglende praktikpladser til livs for tømrerlærlinge, skal der indenfor lovgivninger findes løsninger, dette for at sikre at der bliver flere praktikpladser for denne gruppe.
 • At bedre boliger og arbejdsforhold for lærerne implementeres.
 • At, muligheden for at gennemføre eksamener ved samtlige uddannelsesteder pĂĄ grønlandsk skal gøres mulig.
 • At der banes vej for, at vore unge kan undervises af de ældre omkring vore kulturelle værdier.
 • For folk med medfødte sygdomme, skal der ske en tidlig handlingsplan om deres kommende uddannelsesforløb.
 • Siumut skal sikre, at de studerende der vender hjem efter endt uddannelse i udlandet, fĂĄr bedre muligheder for bolig og daginstutionsplads.
 • Der skal med alvor arbejdes for at uddannelserne herhjemme skal kunne afvikles pĂĄ vort eget sprog.
 • Lærebøger pĂĄ grønlandsk skal udvikles og disse skal kunne bruges med tablets og iPads.
 • Man skal kunne tage en eksamen pĂĄ grønlandsk i uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.
 • Der skal laves særtiltag for de ordblinde, der skal banes vej for, at denne gruppe kan komme bedre og videre i uddannelsessystemet.