Målsætninger

Fleksibel og sammenhængende uddannelse

Siumut arbejder for at alle skal have en uddannelse. Der skal arbejdes fleksibelt for at samtlige der afslutter folkeskolen bliver forpligtet til at tage en videregĂĄende uddannelse.

Siumut arbejder for, at 50 % af landets befolkning i 2030 skal have en erhvervsuddannelse eller en akademisk uddannelse.

Uddannelse er en investering i fremtiden, derfor skal vi arbejde for, at alle får mulighed for uddannelse og videreuddannelse gennem gode vilkår samt boliger for studerende; både herhjemme samt uden for landet. Ligeledes skal boligforholdene samt institutionspladserne for studerende med børn forbedres.

Siumut arbejder for, at man under uddannelse tager afsæt i vores lands ressourcer, muligheder samt ikke mindst under de vilkår som vores natur og miljø tilbyder.

I takt med den stigende globalisering sætter Siumut høj pris på veluddannede og velorienterede borgere og der skal ikke herske tvivl om, at man indenfor det politiske område, handelsmæssige og teknologiske udvikling m.m., samt ikke mindst samhandel har hårdt brug for højtuddannede. For at øge indsigt i forhold i udlandet, skal man i større grad reklamere for praktikophold i udlandet. Derfor skal engelsk blive 1. fremmedsprog når der undervises i fremmedsprog.

Det er Siumuts holdning, at folkeskolen, de videregående uddannelser, erhvervsuddannelserne og de længerevarende universitetsuddannelser, set under ét skal kunne konkurrere med udlandet på det uddannelsesmæssige plan, hvorfor det offentlige skal sikre at disse rammer er til stede.

Der skal være mere fleksible ordninger for at sikre, at studerende uden for landet kan vende hjem efter endt uddannelsesforløb.

Siumut arbejder fore at der skal være stedlige uddannelsestilbud. Stærke omgivelser der tager udgangspunkt i kvalitet skal udvikles. Her tænkes på at de unge skal have mulighed for at kunne uddanne sig i nærområdet. For at åbne muligheden for at man kan videreuddanne sig ved siden af arbejdet, skal decentrale uddannelser oprettes i samarbejde med Ilisimatusarfik og udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Bevillinger til uddannelser, videreuddannelser og opkvalificeringer skal tilgå de hjemmehørende for det er ikke naturligt at de tilkaldte som kun skal være her i landet i ganske kort tid, skal have bedre muligheder end hjemmehørende.

Siumut vil endvidere arbejde for:

 • At der skal være mere fleksibilitet omkring de unges muligheder for at fĂĄ en praktikplads.
 • At der skal organiseres og skabes muligheder for at de unge, som ønsker at komme pĂĄ videreuddannelser, ogsĂĄ pĂĄ sproguddannelser, i DK og andre udlande, skal have mulighed for at fĂĄ økonomisk støtte.
 • At problematikken omkring manglende praktikpladser for tømrerlærlinge skal undersøges.
 • At bedre boliger og arbejdsforhold for lærerne afklares.
 • At der skal arbejdes for, at unge under uddannelse, skal have mulighed for at gennemføre deres eksamener pĂĄ grønlandsk, som er deres modersmĂĄl.
 • At der banes vej for, at vore unge kan undervises af de ældre i vore kulturværdier.
 • For folk med medfødte sygdomme, skal der ske en tidlig handlingsplan om deres kommende uddannelsesforløb.
 • Siumut skal sikre, at de studerende der vender hjem til vores land efter endt uddannelse, fĂĄr forbedrede muligheder for bolig og dagsinstitutionsplads.
 • Der skal arbejdes seriøst for at uddannelserne skal ske pĂĄ vores sprog.
 • Lærebøger pĂĄ grønlandsk skal udvikles og disse skal kunne bruges med tablets og iPads.
 • Man skal kunne tage en eksamen pĂĄ grønlandsk i uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.