Målsætninger

Minedrift og fossile brændstoffer

Myndigheden over og ansvaret for vore rigdomme i undergrunden er ved lovfasts√¶ttelse overdraget til Selvstyret; dermed har vi overtaget alt hvad der vedr√łrer vore rigdomme og er herefter fuldt ansvarlige for omr√•det. Siumut er opm√¶rksom p√•, at minedrift kan have stor effekt for vores √łkonomi.

Efterforskningen af vore ikke-levende ressourcer, råstofferne, olie og ædelsten skal fortsætte med uformindsket styrke, herunder udnyttelsen af vandkraft, solenergi og vindkraft til e-produktion.

R√•stofselskaberne skal gives gode konkurrencem√¶ssige vilk√•r, og r√•stofudvinding skal ske med beh√łrige hensyntagen til vores s√•rbare milj√ł.

Siumut kan ingen omst√¶ndigheder acceptere milj√łforurening i forbindelse med minedrift og ved udnyttelse af olieressourcer, derfor skal vi have forureningsbek√¶mpelsesudstyr i tilf√¶lde af forurening fra disse.

Udnyttelse samt forbrug af r√•stoffer skal tilrettel√¶gges med st√łrst muligt √łkonomisk udbytte for landet og dets befolkning.

Siumut vil til stadighed arbejde for, at der forefindes gode og relevante uddannelsesmuligheder af medarbejdere til r√•stof- og olieindustrien, hvorfor det er Siumuts m√•l at s√• mange hjemmeh√łrende som overhovedet muligt skal arbejde indenfor r√•stof- og oliesektoren.

Siumut har den holdning, vi i takt med en stigning i r√•stoffondens renteindt√¶gter l√łbende skal sk√¶re ned p√• Danmarks bloktilskud.

Under r√•stofudvinding; mens olien pumpes op af undergrunden og vore √¶delstene fjernes fra jorden, s√• skal der v√¶re etableret et kontrolv√¶rk til at se efter alle disse aktiviteter, der skal styrkes og effektiviseres (Ligesom vi har fiskerikontrol), hvorved brugen af vore ikke-levende ressourcer og handel med disse varer vil kunne k√łres efter bogen. H√•rdere straffe for overtr√¶delser skal unders√łges.

Hvis der skal pumpes olie op af vore farvande, skal man v√¶re klar til det v√¶rst t√¶nkelige scenarie omkring et eventuelt olieudslip og etablere de n√łdvendige beredskabsplaner.

I forbindelse med udvinding af sjældne jordarter skal der være mulighed for at producere uran som biprodukt. Ved udvinding skal gældende internationale sikkerhedsbestemmelser overholdes, eks. IAEA’s regler.

Hvis der ikke er sundhedsfare forbundet med minedrift i Kuannersuit og Kringlerne, skal disse opstartes og sikre indkomster.

Siumut opfordrer til, at Maniitsoq by også forsynes af vandkraftenergi.

I forbindelse med planlagt opstart af råstof- og olieudvinding, skal kommunerne altid inddrages, således at man i de forhandlinger der skal optages, går ud fra IBA-bestemmelserne om beboede områder, således at de beboede områder der ligger tæt på minedrift anlægget så vidt det er muligt skal inddrages og deltage heri samt tage del i udbyttet heraf.

Ved opstart af forskellige miner, vil vi have mangel p√• lokal arbejdskraft som har dygtiggjort sig gennem kurser, derfor vil Siumut arbejde for, at de n√łdvendige uddannelser og opkvalificeringer af medarbejdere foretages.

Mineselskaberne skal have en forpligtelse til l√łbende at opkvalificere deres lokale ansatte, efter de stadigv√¶k h√łjere internationale standarder. Der skal v√¶re mulighed for, at benytte de midler der er afsat til KTI eller r√•stofskolen i forbindelse med opkvalificeringer.

STEN ‚Äď SAND
Her i landet har vi mange forskellige stenarter der kan udnyttes til flere formål. Siumut vil arbejde for, at man registrerer hvordan disse forskellige stenarter kan udnyttes gennem forskning og analysearbejde.

Siumut vil arbejde for at fremme landets smykkestensressourcer kan udnyttes til erhvervsformål af landets befolkning, ligesom befolkningen altid skal have mulighed for opkvalificering på området.

Siumut vil skærpe kontrollen af ulovlig eksport af smykkestensressourcer. Siumut vil etablere kontrolenhed, i stil med fangstbetjentordningen.

Småskalalicenser i forbindelse med indsamling samt udnyttelse af mindre mængder sten skal fornyes, således at det for borgerne bliver nemmerere for at få en licens samt for at åbne op for muligheden for at lokalsamfund i fællesskab kan få tildelt licens.

Gr√łnland har forskellige former for sand, som kunne benyttes i byggeri og er efterspurgte i forbindelse med fremstilling af tekniske materialer, ligesom vi har ler som kan benyttes til fremstilling af mursten som ligeledes kan benyttes i byggeri. Ligeledes kan basaltforekomster i Qeqertarsuaq udnyttes. Der skal banes vej for udnyttelse af f√łrn√¶vnte muligheder.

Ligeledes skal handel med sand og sten i landet og til eksport ske med st√łrt mulig indtjening til landets befolkning for √łje.