Målsætninger

Minedrift og fossile brændstoffer

Myndigheden og ansvaret over vore rigdomme i undergrunden er ved lovfasts√¶ttelse overdraget til Selvstyret; dermed har vi overtaget og sikret ansvaret for hvordan hvordan vi vil udnytte vore rigdomme.  Siumut er opm√¶rksom p√•, at minedrift kan have stor indvirkning p√• vores samfunds√łkonomi.  

Siumut mener, at mine og oliedriften skal drives med gr√łn energi som udgangspunkt. Der skal fortsat foretages unders√łgelser af forskellige handelsformer for, at bedre og optimalt udnytte vort lands rigdomme iform af r√•stoffer, br√¶ndselsolie og √¶delsten, i forbindelse med produktionen af disse skal det sikres, at ren energi fra vandkraft, solenergi og vindenergi anvendes, alternativet er ogs√•, at anvende rene fossile br√¶ndstoffer (e-fuels).

R√•stofselskaberne skal gives gode konkurrencem√¶ssige vilk√•r, og r√•stofudvinding skal foretages med hensyntagen til vores s√•rbare milj√ł.

Siumut kan under ingen omst√¶ndigheder acceptere milj√łforurening i forbindelse med minedrift og ved udnyttelse af olieressourcer, derfor skal vi have egnede forureningsbek√¶mpelsesudstyr i tilf√¶lde af forurening af naturen.

Udvinding samt forbrug af r√•stoffer skal tilrettel√¶gges med st√łrst muligt √łkonomisk udbytte for landet og dets befolkning. 

Det skal sikres, at virksomheder som udvinder r√•stoffer i landet i h√łjere grad skal have hjemmeh√łrede som medakt√łrer, ved udstedelse af udvindingstilladelser skal det ligeledes sikres, at bestyrelsesposterne er bemandet med hjemmeh√łrende medlemmer.

Det er ligeledes Siumuts klare opfattelse, at virksomheder indenfor udvinding og salgsproduktion af råstoffer, som har eller vil få tilladelser hertil har en forpligtigelse til, at melde klart ud til befolkningen om deres foretagender, og ikke mindst ved anvendelse af det officielle sprog i landet.

Siumut vil til stadighed arbejde for, at der forefindes gode og relevante uddannelsesmuligheder af medarbejdere til r√•stof- og olieindustrien, hvorfor det er Siumuts m√•l at s√• mange hjemmeh√łrende som overhovedet muligt skal arbejde indenfor r√•stof- og oliesektoren.

Siumut mener, at der skal banes vej for, at vort land i samarbejde med de relevante akt√łrer, skal v√¶re direkte medejer i de forskellige r√•stofsudvindingsmuligheder. Dette skal realiseres ved, at der etableres en Selvstyre ejet virksomhed indenfor r√•stoffer og br√¶ndsels sektoren.

Under r√•stofudvindingen; mens olien pumpes op af undergrunden og vore √¶delstene fjernes fra jorden, s√• skal der v√¶re etableret et kontrolv√¶rk til at se efter alle disse aktiviteter, denne del skal styrkes og effektiviseres (Ligesom vi har fiskerikontrol), hvorved brugen af vore ikke-levende ressourcer og handel af disse produktioner vil kunne k√łres efter bogen. H√•rdere foranstaltninger for overtr√¶delser skal unders√łges.

Hvis der skal pumpes olie eller gas op af vore farvande, skal man forinden opstart sikre og tage h√łjde for eventuelle naturforureningskatastrofer og for√łge beredskabet derefter.

Siumut vil helt klarl√¶gge; i forbindelse med udstedte af tilladelser til efterforskning af enhver art med henblik for udvinding, skal det sikres ved lov, at Gr√łnland f√•r andel i og ved eventuelle salg eller delvis salg til nye medejere af et selskab.

I forbindelse med udvinding af sjældne jordarter skal der være mulighed for at producere uran som biprodukt. Ved sådanne udvindinger skal gældende internationale retningslinier vedr. sikkerhed overholdes, eks. via IAEA’s regler.

 Hvis der ikke er forbundet fare for b√•de borgerne og naturen, er det Siumuts opfattelse, at man skal opstarte evt. minedrift for, at sikre indkomster for vort land. Det er Siumuts klare opfattelse, at minedrift der er i n√¶rheden af beboede omr√•der skal have helt s√¶rlige og sk√¶rpede krav omkring folkesundheden og naturcykluserne i omr√•det og den del skal udf√łres i fuldst√¶ndig sammenforst√•else med de omkring boende.

I forbindelse med planlagt opstart af r√•stof- og olieudvinding, skal kommunerne altid t√¶t inddrages, s√•ledes at man i de forhandlinger der skal optages, g√•r ud fra IBA-bestemmelserne om beboede omr√•der, s√•ledes at de beboede omr√•der der ligger t√¶t p√• minedrift anl√¶gget s√• vidt det er muligt skal inddrages og deltage heri samt tage del i udbyttet heraf. Hvis IBA-bestemmelserne ikke respekteres og overholdes, vil det resultere i √łjeblikkelig inddragelse af tilladelsen til udvinding.

Ved opstart af de forskellige miner, vil vi have mangel p√• kompetente hjemmeh√łrende arbejdskraft, som har dygtiggjort sig igennem kurser, derfor vil Siumut arbejde for, at de n√łdvendige uddannelser og opkvalificeringer af hjemmeh√łrende medarbejdere foretages.

Mineselskaberne skal have den forpligtelse at opkvalificere de lokale ansatte l√łbende, ogs√• hensynstagen til  evt. sprogbarriere indenfor omr√•det, s√•ledes de lokale ansatte tilstadighed kan f√łlge med i de h√łjere internationale stander. Der skal i forbindelse med opkvalificeringer v√¶re mulighed for, at benytte de midler der er √łrem√¶rket til KTI eller r√•stofskolen.

STEN ‚Äď SAND
Vi har her i landet mange forskellige stenarter der kan udnyttes til n√¶sten ubegr√¶nsede form√•l. Siumut vil arbejde for, at man fremadrettet f√łrer et register over hvordan disse forskellige stenarter kan udnyttes gennem forskning og analysearbejde. Man skal arbejde for, at disse informationer publiceres i h√łjere grad til borgerne p√• en let forst√•elig m√•de, derved vil man bane vejen for, at flere lokale kan deltage indenfor r√•stof udvindingen.

Siumut vil arbejde for at fremme, at borgerne får mulighed for at udnytte landets smykkestensressourcer til fremstilling af smykker og andre former for husflid, således at befolkningen får mulighed for erhvervsmæssig fordel inden for dette område. Siumut vil også arbejde for, at befolkningen skal have mulighed for kontinuerligt opkvalificeringen indenfor området.

Siumut vil arbejde for, at sk√¶rpe kontrollen af ulovlig eksport af smykkestensressourcer. Siumut vil arbejde for, at der etableres en kontrolenhed som er tilsvarende til det vi kender fra GFLK reg√≠. 

Sm√•skalalicenser i forbindelse med indsamling samt udnyttelse af mindre eller st√łrrere m√¶ngder sten skal revideres, s√•ledes at det for borgerne bliver nemmerere for at f√• en licens samt for at √•bne op for muligheden for at et lokalsamfund i f√¶llesskab kan f√• tildelt en samlet licens.

Gr√łnland har forskellige former for sand, sand som kunne benyttes i byggeri og er efterspurgte i forbindelse med fremstilling af forskellige tekniske materialer, ligesom vi har ler som kan benyttes til fremstilling af mursten, som ligeledes kan benyttes indenfor byggebranchen. Ligeledes kan forekomster af basalt i Qeqertarsuaq udnyttes. Der skal banes vej for udnyttelse af disse forekomster.

Ligeledes skal handel med sand og sten i landet samt til eksport, ske med st√łrst mulig indtjening til landets befolkning for √łje.