Målsætninger

Forebyggelse og behandling

Det er igennem det forebyggende arbejde, at en bedre livsførelse kan realiseres, hvilket skal ske i samarbejde med alle relevante instanser. Det forebyggende arbejde skal til stadighed udbygges – centralt og rundt omkring på de lokale bosteder. Borgerne skal medinddrages i de forskellige forebyggende tiltag.

Forebyggelsesrådet skal til stadighed fremkomme med forslag til målsætninger, metoder og deres tilpasning til vores samfund.

Forebyggelsesrådet skal til stadighed fremkomme med forslag til målsætninger, metoder og deres tilpasning til vores samfund.

PAARISA skal være det organ, der har ansvaret for fremme af forebyggende sundhedsmæssige og oplysende arbejder i Naalakkersuisuts og det kommunale regi. Siumut vil arbejde for, at PAARISA, i samarbejde med Naalakkersuisut og storkommunerne, udarbejder handlingsstrategier. I dag bruger vi store omkostninger til PAARISA og INUUNERITTA og samarbejdet omkring økonomien – især efter kommunesammenlægningerne – skal koordineres bedre.

Det er nødvendigt at misbrug og afhængighed af sukker bliver anerkendt som sygdom. Der skal arbejdes for tidlig indsats over for misbrug og afhængighed af sukker.

I dag er der rigtig mange unge der får foretaget abort og det går stærkt udover selvværdet hos mange unge og er en tung byrde for sundhedsvæsenet. Forebyggende indsatser skal udbredes der hvor de unge mødes, dvs. i klubber, idrætsforeninger o.l.

De præventive opgaver skal opprioriteres; ligesom behandlingen af seksuelle misbrugere og ofre skal kunne gå i gang.

Forebyggende indsatser mod rygning skal ske som tidlige indsatser, idet tidlig start på rygning øger sandsynligheden for at man bliver misbruger af euforiserende stoffer.

Misbrugsbehandling af alkoholikere, narkomaner samt ludomaner, skal samles under èt i sundhedsvæsenet. Behandlerne skal være ansat i sundhedsvæsenet og de borgere der har behov derfor, skal have mulighed for gratis behandling.

Vi skal bane vej for at borgerne deltager i sunde fritidsaktiviteter med positive indhold.

Når man betænker Socialområdets samlede budget hvert eneste år, bør det kunne lade sig gøre ved, at sætte nok midler af hertil, at foretage et forbedret forebyggende og rådgivende arbejde med henblik på, at nedbringe de betydelige omkostninger.