Målsætninger

Forebyggelse og behandling

Det er igennem det forebyggende arbejde, at en bedre livsførelse hos befolkningen kan realiseres, hvilket bør ske i samarbejde med alle relevante instanser. Det forebyggende indsatser skal til stadighed udbygges – både centralt og omkring de lokale bosteder på kysten. Borgerne skal medinddrages i de forskellige forebyggende tiltag.

Rådet for forebyggelse som er landsdækkende, skal til stadighed fremkomme med forslag til målsætninger, efter metoder og værdier som tilpasset til vores samfund.

Forebyggelsesrådet skal til stadighed fremkomme med forslag til målsætninger, metoder og deres tilpasning til vores samfund.

PAARISA skal være det organ, der har ansvaret for fremme af forebyggende sundhedsmæssige samt oplysende indsatser i Naalakkersuisuts og det kommunale regi. Siumut vil arbejde for, at PAARISA´s gode initiativer bliver mere udbredt, der skal i samarbejde med Naalakkersuisut og storkommunerne udarbejdes strategier for mangfoldiggørelse af disse initiativer. I dag bruger vi mange økonomiske midler til PAARISA og INUUNERITTA og samarbejdet omkring økonomien – især efter kommunesammenlægningerne – skal være mere mĂĄltettet og koordineres bedre. 

Det er nødvendigt at misbrug og afhængighed af sukker bliver anerkendt som sygdom. Der skal arbejdes for tidlig indsats over for misbrug og afhængighed af sukker.

I dag er der rigtig mange unge mennesker der får foretaget abort og det går stærkt udover selvværdet hos mange unge borgere og er en tung byrde for sundhedsvæsenet. Forebyggende indsatser skal udbredes der hvor de unge mødes, dvs. i klubber, idrætsforeninger o.l.

De præventive opgaver skal opprioriteres; ligesom behandlingen af seksuelle krænkere og ofre skal kunne gĂĄ i gang. 

Forebyggende indsatser mod tobaksrygning skal ske som tidlige indsatser, idet tidlig start på tobaksrygning øger sandsynligheden for at man bliver misbruger af euforiserende stoffer.

Misbrugsbehandling af alkoholikere, narkomaner samt ludomaner, skal samles under èt i sundhedsvæsenet. Behandlerne skal være ansat i sundhedsvæsenet og de borgere der har behov derfor, skal have mulighed for gratis misbrugsbehandling. Der skal som følge af misbrugsbehandlingerne, tage de forskellige misbrugsbehandlingsmodeller op til revision og se om disse er egnet eller om andre former er mere egnet, såsom Minnnesota Modelen.

Vi skal bane vej for at borgerne ved bostederne deltager i sunde og positive fritidsaktiviteter.

Med tanken om, at der hvert år afsættes og bruges store økonomiske summer indenfor socialområdet, skal man henlede tanken i retning af, at man i stedet for afsætter større midler til forebyggelse og rådgivende arbejder,  dette vil bevirke, at man i sidste ende vil spare midler indenfor socialområdet.