Målsætninger

Nationale skikke – kultur

Kalaallit Nunaat skal ledes pĂĄ baggrund af vort eget sprog – Kalaallit Oqaasii (Det Grønlandske Sprog) – som det officielle sprog. Derfor skal en lov der beskytter vort sprog opbygges.

Siumut har til formĂĄl at skabe et godt og selvstændigt kulturliv, hvilket vi bl.a. kan markere og understrege ved at oprette en ”Kulturens Dag”. 

Et velfærdssamfund defineres også ud fra et folk, der har et aktivt kulturliv og som skaber gode samt livlige fritidsaktiviteter. Vi er alle forpligtiget til, at være med til at skabe de bedste kulturelle betingelser for vore landsmænd således, at alle kan være med i kultur- og fritidsaktiviteter og andre oplysende initiativer i lokalsamfundet.

Et veludviklet kulturliv skal have sit afsæt med basis i samfundet og dets ønsker. Siumut mener, at tilskuddet til kulturlivet, skal være i overensstemmelse med de politiske målsætninger.

Siumuts mĂĄl er, at det grønlandske sprog i Vort Land, skal benyttes tilfredsstillende i fremtiden og at de grønlandske forfattere, fĂĄr de bedst mulige rammer for deres virksomhed ved at etablere en forfatterskole. Siumut vil arbejde for, at vi her i landet igen fĂĄr vort eget trykkeri.  Siumut vil arbejde for at forfatternes værker fra datiden, som i dag kan være svære at anskaffe, bliver genoptrykt. I forbindelse med genoptrykningen skal man ligeledes arbejde for at disse udkommer som E-Book og lydbøger. 

Siumut har sat sig et mål om at det offentliges virksomheder skal have det grønlandske sprog som det officiele sprog – vort sprog – dette skal være driftssproget. Siumuts mål er man inden år 2025 har nået målet om at sproget skal være rent grønlandsksproget, hvilket vil være gældende for de offentlige virksomheder og de ansatte der endnu ikke har lært vort sprog vil få mulighed for at lære vort sprog, da det vil være et krav.

Med hensyn til journalistiken i Vort Land, skal der satses meget mere pĂĄ de decentrale udsendelser ved at give disse bedst mulige rammebetingelser. For at opnĂĄ det bedst mulige kvalitetsniveau i nyhedsdækningen, satses der pĂĄ, at der er ansat uddannede journalister og teknikere pĂĄ alle TV- og Radiostationer.  Medierne skal styrkes, da disse er vigtige for demokratiet. Servicekontrakter for nyhedsmedierne skal fornyes, sĂĄ bĂĄde kontrakterne og medierne bliver mere tidssvarende. Redaktører skal ansættes ud fra deres viden om samfundet, dets værdier og sprog.

For at opnå stærkere mediedækning, vil Siumut lave strategier, der til dagligt kaldes for ”medie-forlig”. Formålet med dette arbejde vil være, at der via Inatsisartut skal dannes rammer for medierne, der tilgodeser vilkår og udvikling indenfor medieverdenen.

Bevaring af stednavne er en del af bevaringen af vores nationale skikke og historie. Derfor skal registrering af stednavne og oplysning om disse føres til livs

Indsamling af fortællinger, lokalhistorier, der har vigtig kulturel værdi, skal opbevares i lokalmuseer, Grønlands Nationalmuseum og arkiv og andre relaterede biblioteker. Der skal være bedre muligheder for at forske i vore kulturelle arv. Elever og studerende skal have lettere adgang til, at indhente oplysninger omkring vores kulturelle arv. Borgerne samt turisterne skal have adgang til at kunne komme ind og se på de specielle kulturellearv der indsamles til eftertiden. Derfor skal forbedringer af museer og udbygning af disse foretages.

Kunstnere, husflidsudøvere, forfattere og musikere, skal have mulighed for at dygtiggøre sig indenfor deres fag, ligesom deres mulighed for at have et sted; hvor de kan have fokus på deres fag skal forbedres. Da Selvstyret medfinansierer driften af Katuaq, skal der på Katuaq´s foranledning banes vej, for at formidle kulturelle produktioner rundt om på kysten. Vi skal have et tættere kulturelt samarbejde med Norden, samt vore stammefrænder mod vest.

Vi kan ikke komme uden om at skulle styrke det grønlandske sprog i Nuuk. Derfor skal der foretages en særlig indsats for at sikre sprogets bevarelse.

Kunst, teater, musikudøvelse, sang og idræt skal være det vigtige grund elementer i undervisningen ved børnehaverne, folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner.

Der skal gøres en større indsats for den stadigvæk voksende filmindustri her i landet, dette skal bl.a. sikres ved etablering af et filminstitut.

Siumut vil arbejde for, at bøger som er forfattet af lokale skal trykkes her i landet.

For at bevare vores fangsttraditioner, så skal man i forbindelse med kvotetildelinger af kvoterede jagtdyr, tildele særlige kvoter til fangere der driver fangst på traditionel vis.