Det fysisk og åndeligt sund samfund skabes blandt andet ved at øge idrætstilbuddene.

Siumut Støtter Timersoqatigiit Kattuffiats målsætning om, at Grønland bliver fysisk mest aktive land i verden i 2030.

Siumut ser det som vigtigt, at idræts- og kulturlivet i bygderne til stadighed styrkes og, at vi tillige etablerer mindre idrætsanlæg/samlingssteder, som er tilpassede bygdernes behov. Siumuts mål er, at skabe fritidsanlæg, der kan bruges i alle døgnets timer hele året rundt.

Der arbejdes for en idrætshøjskole – selv efter etablering af idrætshøjskolen, skal der altid være muligheder for at benytte udenlandske idrætsskoler.

Hundeslædekørsel sikrer vores kulturarv, derfor vil Siumut, i samarbejde med hundeslædernes landsorganisation fortsat arbejde for bevarelsen af hundeslædekørsel

Siumut vil bane vej for, at trænere og ledere, der arbejder med børn og unge får bedre arbejdsbetingelser og gode rammer for deres daglige arbejde. Børn og unge skal have sunde fritidsaktiviteter i form af idrætsaktiviteter, kulturelt baserede lege og aktiviteter, ungdomsrelaterede aktiviteter, for eksempel i form af musik m.m. Fritidsundervisningsaktiviteter skal styrkes.

Der skal gøres en indsats for at der her i landet kan drives professionel sport. Ligeledes skal landsholdsudøveres muligheder for at blive endnu dygtigere sikres.

Siumut arbejder for at vores land kan stille op til OL under vores eget flag.

Her i vores land er E-sport i fremgang. Derfor støtter Siumut at E-sport bliver en anerkendt sportsgren her i landet.