Siumut vil opnå, en Kalaaleq der åndeligt og kropsligt er tryg samt som også er samarbejdende. Indre styrke og en god livsform er en del af Siumut´s ånd.

Grundlaget for den officielle religion, er baseret pĂĄ troen; Protestantiske Lutheranisme.

Religion er individuel baseret på det enkelte individs følelser, derfor skal der være frihed til og mulighed for, at de forskellige trosretninger har deres virke i Vort Land.

Siumut har respekt for at den Lutherske Menighed i Grønland, køres på linje med den danske folkekirke. Siumut mener at menigheden, i samarbejde med bispesædet og dets repræsentanter, køres af menighedsrådene. Siumut vil, i samarbejde med de højeste præsteskabs myndigheder og dens repræsentanter, fortsat støtte tilpasninger.

Undervisning, uddannelse og videreuddannelse af forhenværende og kommende kirkelige medarbejdere fortsættes og tilpasses efter nøje samt bestemte planlægninger. Undervisning af kateketer reformeres, således der hvert år, kan optages nye kateket kandidater.

Bygninger der tilhører den grønlandske menighed, kirker, præsteboliger o.l. renoveres så disse bliver tidssvarende og vedligeholdes løbende. Ansvaret for administrering af præsteboliger, overdrages til Boligselskabet INI A/S.

Det er også et vigtigt emne for Siumut, at kateketer i bygderne og yderdistrikterne som ansættes fra det ene sted til det andet har gode og tidssvarende boliger til rådighed, herunder skal deres indbo kunne fragtes på offentlighedens regning, som så mange andre offentlige ansatte.

Man skal ligeledes være åben overfor, at der i yderdistrikterne kan være kateketer som tillige fungerer som organister.