Siumut har til formål at skabe et samfund, som befordrer sunde grønlændere, der fysisk og psykisk er ligevægtige og aktivt deltagende samfundsborgere. Indre åndelig styrke og et godt liv er helt i Siumuts ånd.

Grundlaget for den officielle religion, er baseret pĂĄ den luthersk-evangeliske menighed.

Religion er individuel baseret på det enkelte individs følelser, derfor skal der være frihed til og mulighed for, at de forskellige trosretninger har deres virke i Vort Land.

Siumut har respekt for at den Lutherske Menighed i Grønland, køres på linje med den danske folkekirke. Siumut mener at menigheden, i samarbejde med bispesædet og dets repræsentanter, køres af menighedsrådene. Siumut vil, i samarbejde med de højeste klerikale myndigheder og dens repræsentanter, fortsat støtte tilpasninger.

Undervisning, uddannelse og videreuddannelse af forhenværende og kommende kirkelige medarbejdere fortsættes og tilpasses. Undervisning af kateketer genoptages, således der hvert år, kan optages nye kateketemner.

Bygninger der tilhører den grønlandske menighed, kirker, præsteboliger o.l. renoveres tidssvarende og vedligeholdes løbende. Administrering af præsteboliger, overdrages til Boligselskabet INI A/S.