Meninger

Grønlændere i Danmark bør anerkendes som et mindretal

I dag blev Kuno Fenckers forslag om Grønlandske borgeres rettigheder i Danmark andenbehandlet i Inatsisartut. Beslutningsforslaget er en del af Siumuts bestræbelser på at fremme og beskytte grønlandsk identitet og kultur, ikke kun i Grønland, men også blandt det grønlandske samfund i Danmark.

Af Kuno Fencker, medlem af Inatsisartut, Siumut

Opfordringen til den danske regering er et banebrydende beslutningsforslag med henblik på at sikre anerkendelse af Grønlændere i Danmark som et mindretal. Beslutningen opfordrer Naalakkersuisut til at kontakte den danske regering og arbejde for anerkendelse i henhold til Europarådets Rammekonvention for Nationale Mindretal (FCNM) og DEN Europæiske Pagt om Regionale Sprog eller Mindretalssprog (Sprogpagten).

Beslutningsforslaget, der er blevet enstemmigt støttet af udvalget foreslår, at Naalakkersuisut pålægges at indlede dialog med de danske rigsmyndigheder for at undersøge, om der blandt Grønlændere i Danmark er et ønske om officiel anerkendelse som et mindretal. Formålet med denne anerkendelse er at styrke beskyttelsen af Grønlænderes kultur, sprog, retssikkerhed og andre vitale elementer i overensstemmelse med de internationale konventioner.

Afgørende rettigheder
Det er afgørende at sikre, at Grønlændere i Danmark får den retmæssige anerkendelse som et mindretal. Dette skridt er ikke kun en støtte til at bevare Grønlands kulturelle arv, men det er også et skridt mod at styrke fællesskabet mellem Grønland og Danmark. Samt at mindske mulige uoverensstemmelser som Europarådet samt OSCE af flere omgange har adresseret overfor den Danske regering.

Siumut ser frem til at høre om dialogen med de danske rigsmyndigheder og håber på et positivt resultat, der vil styrke forholdet mellem Grønland og Danmark og samtidig sikre, at Grønlændere i Danmark kan leve og udtrykke deres kulturelle arv frit.

Siumut vil gerne takke for det engagement Grønlændere i Danmark udviser for dette emne, specielt Nauja Lynge, som kæmper en brav kamp for at informere ved foredrag, debatindlæg m.m. for at oplyse Grønlænderne i Danmark om deres rettigheder og muligheder.