Siumut har helt fra starten respekteret de enkelte kommuners selvbestemmelse og vil fortsat arbejde ud fra denne foruds√¶tning. Siumut arbejder for, at de enkelte kommuner selvst√¶ndigt √łkonomisk og opgavem√¶ssigt er under udvikling, dette ogs√• som led i de nye opgaver og aftaler som led i den kommunalereform.

Der skal dannes samme rammer for alle kommunerne henset til organiseringen og driften, dette for at sikre at disse driftsmæssigt er på ligefod med hinanden.

Efter kommunalreformen har det vist sig, at indlemmelse af Tasiilaq og Ittoqqortoormiit under Kommuneqarfik Sermersooq har medf√łrt ulemper og sv√¶kkelse hos borgerne p√• alle led og kanter. √ėstgr√łnland skal igen udvikles ud fra borgernes identitet og selvst√¶ndighed. Derfor vil Siumut arbejde for, at √ėstgr√łnland bliver en selvst√¶ndig kommune.

Siumuts grundlæggende kommunalpolitiske målsætninger er, at:

 • Som led af den kommunale reform, skal beboerne p√• de enkelte steder, ikke have mindre demoktratisk indflydelse, det er derfor vigtigt for Siumut, at de enkelte steder selv skal st√• for driften, udfra det stedlige og individuelle vilk√•r.
 • Der er behov for, at de folkevalgte p√• de forskellige kommuner, f√•r deres bef√łjelser styrket, ligeledes skal det sikres, at lovdefinitionen p√• kredsmandat g√łres utvetydig.
 • Alle rammer for udviklingsmuligheder ved samtlige beboelser skal v√¶re ens og der skal arbejdes for dannelse af en kommunesammenslutning, s√•ledes at de forskellige kommuner skal kunne tilbyde de samme vilk√•r til deres indbyggere.
 • Uanset bosted i landet ‚Äď skal vil have samme trygge vilk√•r.
 • Samtlige bosteder skal sikres medindflydelse omkring samfundsudviklingsm√¶ssige sp√łrgsm√•l ‚Äď dette skal sikres i regerings reg√≠.
 • Det skal v√¶re mere attrativt at kunne udvikle hver enkel bosted, for beboelse og for √łkonomisk udvikling. Hovedstaden, byerne og bygderne samt regionerne, har hver deres egne s√¶rlige kendetegn og har deres egen naturlige styrke som giver muligheden for udvikling.
 • Borgerservice i kommunerne, besk√¶ftigelsesmuligheder og √łkonomiske vilk√•r –  der skal indenfor denne udvikling v√¶re samme rammer for samtlige kommuner og bosteder.
 • I arbejdet med kommunernes udvikling skal storkommunens evne til at klare sig selv √łkonomisk, socialt og milj√łm√¶ssigt v√¶re grundlaget for udviklingen.
 • Udviklingen i kommunerne sker p√• grundlag af kommunernes styrker og muligheder.
 • Organisering af kommunalbestyrelserne skal reformeres.
 • Tiltag for udvikling i kommunerne skal komme af kompetencer og styrker hos de forskellige beboelser.
 • Udviklingen af kommunerne skal fremmes ved t√¶t samarbejde imellem Selvstyret, Kommunerne, virksomhederne, organisationer og andre ber√łrte akt√łrer.
 • I de offentlige ejede selskaber med bestyrelser, skal hjemkommunen sikres en bestyrelsespost.
 • P√• de fleste udviklingsstadier er det storkommunerne, der har ansvaret, derfor skal de store sagsomr√•der som kommunerne st√•r for, tilstadig udvikles p√• grundlag af de aftaler, der er indg√•et.
 • Storkommunerne har pligt til at give bygder√•dene de st√łrst mulige kompetencer i deres bygd.
 • Der henvises her til de af bygdekonferencen 2017 opstillede m√•ls√¶tninger.
 • Der skal v√¶re en sammenslutning for storkommunerne.

Siumut er åben overfor en mulig tilpasning af storkommunenordningen, såfremt dette er et krav af flertallet af borgerne samt hvis dette er et krav fra en enig kommunalbestyrelse.

Siumut vil sikre, at storkommunerne bliver selvb√¶rende ud fra kommunernes s√¶rpr√¶g, v√¶rdier og styrker. Erhvervsudvikling i storkommunerne skal baseres p√• udnyttelse af b√•de levende og ikke-levende ressourcer. Det er naturligt at storkommunerne samarbejder med udlandet omkring udviklingen og andet der vedr√łrer deres erhvervsmuligheder.