Siumut har fra starten af respekteret de enkelte kommuners selvbestemmelse og vil fortsat arbejde ud fra denne foruds√¶tning. Siumut arbejder for, at de enkelte kommuner er administrativt og √łkonomisk uafh√¶ngige og at disse fungerer p√• grundlag af de pr√¶misser, der var grundlaget for den kommunale reform.

Efter kommunalreformen har det vist sig, at indlemmelse af Tasiilaq og Ittoqqortoormiut har medf√łrt sv√¶kkelse af borgernes muligheder. √ėstgr√łnland skal igen udvikles ud fra borgernes s√¶regne identitet og ressourcer. Derfor vil Siumut arbejde for, at √ėstgr√łnland bliver en kommune for sig.

Siumuts grundlæggende kommunalpolitiske målsætninger:

 • Alle beboede steder skal udvikles p√• lige vilk√•r.
 • Vores velf√¶rd er ikke afh√¶ngig af hvor vi bor.
 • Samtlige bosteder skal sikres indflydelse og medbestemmelse omkring samfundsudviklingsm√¶ssige sp√łrgsm√•l.
 • Det skal v√¶re betryggende at udvikle samtlige bosteder, at kunne bo hvor som helst og udvikle alle ud fra √łkonomisk ligestilling. Hovedstaden, byerne og bygderne har hver deres egne kendetegn og har deres egen indbyggede styrke og mulighed for udvikling.
 • Borgerservice i kommunerne, besk√¶ftigelsesmuligheder og levevilk√•r skal v√¶re mere lige, og dette vil Siumut arbejde for.
 • I arbejdet med kommunernes udvikling skal storkommunens evne til at klare sig selv √łkonomisk, socialt og milj√łm√¶ssigt v√¶re grundlaget for udviklingen.
 • Udviklingen i kommunerne sker p√• grundlag af storkommunernes styrker og muligheder.
 • Kommunalbestyrelserne skal reformeres.
 • De forskellige udviklingstiltag i kommunerne skal ske p√• basis af de styrker og muligheder der findes p√• de beboede steder.
 • Udvikling i kommunerne baseres p√• samarbejde og koordination mellem Selvstyret, Storkommunerne, virksomheder, organisationer og andre implicerede parter.
 • I de offentlige selskaber med bestyrelser, skal hjemkommunen sikres en bestyrelsespost.
 • P√• de fleste udviklingsstadier er det kommunerne, der har ansvaret, derfor skal de store sagsomr√•der som kommunerne st√•r for, udvikles p√• grundlag af de aftaler, der er indg√•et.
 • Storkommunerne har pligt til at give bygder√•dene de st√łrst mulige kompetencer i deres bygd.
 • Der henvises her til de af bygdekonferencen 2017 opstillede m√•ls√¶tninger.
 • Der skal v√¶re en sammenslutning for storkommunerne.

Siumut er √•ben for en tilpasning af storkommunen, s√•fremt dette er et √łnsket st√łttes af flertallet af borgerne samt et enigt kommunalbestyrelse.

Siumut vil sikre, at storkommunerne bliver selvbærende ud fra storkommunernes særegenheder, værdier og styrker. Erhvervsudvikling i storkommunerne skal basers på udnyttelse af både levende og ikke-levende ressourcer. Det er naturligt at storkommunerne samarbejder med udlandet om deres erhvervsmuligheder.