Målsætninger

Passager- og godstransport

Organiseringen af transportområdet skal være effektiv, sikkert og veltilrettelagt, hvilket Siumut til stadighed arbejder for.

Transport- og passagerområdet skal tilrettelægges ud fra Vort Lands geografiske struktur og gennemføres så rationelt som muligt. Passagertrafikken tilrettelægges og udvikles så vidt muligt overvejende ud fra flytrafikale løsninger, blandt andet ved fortsat at udbygge landingsbaner til fastvingede fly.

Vi kan ikke komme udenom, at skibsgods og luftcargo skal tilrettelægges i koordination. Der hvor det er nødvendigt, fortsættes søpassagertransporten. Når det er absolut påkrævet, kan skibspassagertransport gennemføres. Det er borgernes og de enkelte lokaliteters behov, der er afgørende for tilrettelæggelsen af passager- og godstrafikken.

Så vidt der er mulighed herfor, er det målsætningen, at der etableres grus landingsbaner til fastvingede fly rundt omkring i de beboede områder. Når de forskellige lokale forhold giver mulighed herfor, skal trafikken tilrettelægges til mindre fastvingede fly. I forbindelse med flytrafikken, kan der såfremt rentabiliteten taler herfor, udbygges med nye lufthavne lige såvel som de eksisterende lufthavne kan bygges og tilpasses til den kommende trafikstruktur.

De selvstyreejede transportbaserede selskaber skal tilrettelægge deres samarbejde langt mere rationelt og koordineret.

Siumut vil realisere flyrute mod vest sĂĄ vi fĂĄr fast forbindelse.

Ved indgåelse af servicekontrakter skal man sikre sig en minimumsstandard for en god kvalitet, uanset om det gælder sø- eller lufttransport. Man skal sikre sig, at kommunerne inddrages i et tæt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af transportforholdende.

Servicekontraktindehaveren for sø- og luftpassagerbefordring skal servicere de lokale borgere først og ikke turister.

Indenrigstrafikken, udenrigstrafikken og godstransporten som sådan, skal arrangeres så smidigt som muligt og vil på det grundlag medvirke til at skabe øget velfærd i Vort Land. Samhandelen med andre lande øges i et samarbejde baseret på trafik og godstransport til søs.

De selskaber der i dag har monopol på godstransport vil få frataget disse, hvorefter serviceydelserne tager udgangspunkt i de konkrete behov som der reelt set er og forefindes. Omkring godstransport til søs er det ikke hensigten at enkelte havne favoriseres hvorfor der ikke indgås bindende aftaler med enkelte havneanlæg.

Det er Siumuts mĂĄl at hjemtage trafikstyrelsen.

Siumut ønsker, at meteorologisk instituts ansvarsområde hjemtages.

Siumut finder det ønskeligt såfremt der er mulighed herfor, at der med henblik på udvikling og udbygning af erhvervsområderne bygges vejnet.

Henstillinger angĂĄende passager-og godstransport:

 • Transportomkostningerne skal være overkommelige for alle.
 • Ældre og idrætsfolk skal have rabat til deres rejser.
 • Der skal hurtigst muligt etableres en lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq med mindst banelængde pĂĄ 1.500 meter og der skal anlægges en vej til Narsaq.
 • Der etableres en lufthavn i Tasiilaq.
 • Planerne om anlæggelse af atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat fortsættes.
 • I Uummannaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Narsaq, Nanortalik, Ittoqqortoormiit, skal mulighederne for at etablere mindre grus landingsbaner undersøges nøje, og hertil skal midler til erhvervsfremme benyttes og midler til beskæftigelsesfremme samt andre der eventuelt vil samarbejde om etablering af lufthavne.
 • Fremtiden for Kangerlussuaq og Narsarsuaq bestemmes i samarbejde med kommunerne, og i forbindelse hermed vil vi være ĂĄbne overfor at man kan privatisere disse lufthavne.
 • Vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq færdiggøres.
 • Der skal arbejdes for enspris for transport af varer.
 • Alders- og førtidspensionister skal have mulighed for at kunne købe billige billetter hele ĂĄret.
 • Der indledes en undersøgelse om Kangerlussuaq kan være en cargocenter.