Meninger

Lad os forestille os, at de ordblinde ligesom alle andre lever i værdighed i vort land

Vi skal ændre på, at børn og unge i vort land som er ordblinde, som har vanskeligheder med at skrive og læse føler sig alene, og at de ikke får hjælp på et tidligere tidspunkt. De skal vejledes så de kan være med til at løfte arbejdet i samfundet og videreuddanne sig

Af Paarnannguaq Mathiassen, Ilulissat

Oversat – Jeg mener, at der bør foretages tidligere indsatser for ordblinde borgere, og tilvejebringelsen af hjælp til videreuddannelse bør være mere hĂĄndgribelig.

Jeg finder det vigtigt at sætningen: der er brug for alle som bor her, ikke bare er ord, men skal virkeliggøres ved inklusion og vejledning.

Først vil jeg spørge hvilke landsdækkende tiltag der er i folkeskolen for ordblinde børn og unge, som har vanskeligheder med at læse og skrive?

Vi må videre frem, ordblindetest på vort eget sprog bør virkeliggøres.

Lad os sammen videreudvikle, inkludere og finde muligheder ved brug af vores viden og kompetencer her i landet.

Vi skal ændre på, at børn og unge i vort land som er ordblinde, som har vanskeligheder med at skrive og læse føler sig alene, og at de ikke får hjælp på et tidligere tidspunkt.

Derudover skal smidigheden og synligheden af tilvejebringelse af borgerservicen styrkes. Det skal tænkes ind, at det værdifulde samarbejde mellem folkeskolen, MISI, Majoriaq, socialforvaltningen og sundhedsvæsen skal forbedres. Ved at udnytte de allerede eksisterende kompetencer og arbejdspladser, kan man sikre sig tydeliggørelsen af mulighederne for, at vejlede børn og unge.

Jeg vil pointere, at forholdene for børn og unge med skrive- og læsevanskeligheder og ordblinde i undervisningsøjemed, ikke skal være ringere. Men at de skal vejledes så de kan være med til at løfte arbejdet i samfundet og videreuddanne sig.

Vi har mod på forandring, hvis vi ikke forbliver tavse selvom vi kan se løsninger. Vores diversitet skal være vores styrke.