Målsætninger

Landbrug og dyrehold

Siumut vil arbejde for at landbrugs- og husdyrholdserhvevet skal prioriteres højt i indsatsen i selvforsørgensen.

Siumut arbejder for at øge landbrugs- og husdyrholdserhvevet også hvad angår udviklingsmidler for området. Derfor skal udviklingsindsatsen ske på en vel tilrettelagt måde og i samarbejde med Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (Sammenslutning af fåreholdererhvervet).

Det er Siumuts mål at udvikle et tidssvarende landbrug og husdyrhold for, at sikre den størst mulige selvforsyning af kød og grøntsager; og ikke mindst for at være konkurrencedygtige med udlandet og dermed mindske importen af fødevarer.

Vi skal arbejdet for at opnå den størst mulige selvforsyning af kød. For at opnå dette skal der etableres en kødforædling- og produktionsvirksomhed, der har innovation som grundlag.

Vores egenproduktion af diverse materialer og levnedsmidler skal være mest mulig optimal. Disse mål kan indfries i konkurrence med udlandet samt gennem en forbedret og billigere godstransport internt i landet.

For at sikre vores internationale konkurrenceevne skal vore produktionsomkostninger og afgifter være så minimale som overhovedet muligt.

Der skal sættes skub i produktion af vore egne planter, bær og grøntsager og etablering af nye produkter udvikles på grundlag af renhed og kvalitet. Der skal etableres kompetencegivende uddannelse for de folk, der har til formål at videreudvikle produktionen. Uddannelsen skal foregå på levnedsmiddelskolen INUILI i Narsaq.

For at udnytte de muligheder som klimaforandringerne har medført, vil Siumut arbejde for at der sker forundersøgelser af landområder på kysten.

For at sikre generationsskifte eller ejerskifte i landbrugs- og husdyrerhvervet skal udfordringer i forbindelse med disse undersøges.