Målsætninger

Landbrug og dyrehold

Siumut vil arbejde for at landbrugs- og husdyrholdserhvevet skal prioriteres h√łjt i indsatsen i selvfors√łrgelsen her i landet.

Siumut vil altid arbejde for at √łge landbrugs- og husdyrholds erhvevet, ogs√• hvad ang√•r √łkonomiske innovationsmidler indenfor omr√•det. Derfor skal udviklingsindsatsen ske p√• en vel tilrettelagt m√•de og i samarbejde med Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (Sammenslutning af f√•reholdererhvervet).

Det er Siumuts m√•l at udvikle et tidssvarende landbrug og husdyrhold for, at sikre den st√łrst mulige selvforsyning af k√łd og gr√łntsager; og ikke mindst for at v√¶re konkurrencedygtige med udlandet og dermed mindske importen af f√łdevarer.

Der skal ved samarbejde g√łres tiltag og opn√•s, at f√•reholdererhvervet fortsat ikke er afh√¶ngig af landskassens midler ‚Äď i dette sammenh√¶ng kan det ikke udelades, at der m√• laves andre indt√¶gskilder inden for det omr√•de. Derfor skal infrastrukturen imellem f√•reholderstederne forbedres og dette skal udf√łres i samarbejde med de respektive f√•reholdere, formelt og planlagt skal f√•reholderne inddrages mere indenfor turismebranchen og fodarbejdet omkring tiltag for supplerende husdyrhold intensiveres, s√•ledes at supplerende produktion af andre alternativer kan indlemmes i den daglig drift af landbruget/-f√•rehold.

Det er Siumuts m√•l, at landbruget og husdyrholdet skal udvikles p√• et af hinanden tilsvarende niveau, dette med henblik p√•, at vort land bliver mest mulig selvforsynende hvad k√łdproduktion og gr√łntsagsproduktion ang√•r, ved dette skal der ogs√• tages i ment√©, at vi ogs√• produktionsm√¶ssigt skal kunne konkurrere p√• internationalt plan.

Vi skal arbejde for at opn√• den st√łrst mulige selvforsyning af k√łd.  For at opn√• dette skal der etableres en k√łdfor√¶dling- og produktionsvirksomhed, der har innovation som grundlag.  

Vores egenproduktion og forsyning af diverse materialer og levnedsmidler skal være mest mulig optimal. Denne vision kan indfries af en kvalitet der kan konkurrenre med udlandet samt gennem en forbedret og billigere infrastruktur og godstransport internt i landet.

For at sikre vores internationale konkurrenceevne skal vore produktionsomkostninger og afgifter være så minimale som overhovedet muligt.

Der skal s√¶ttes skub i produktion af vore egne planter, b√¶r og gr√łntsager og etablering af nye produkter udvikles p√• grundlag af renhed og kvalitet. Der skal etableres en godkendt og kompetencegivende uddannelse for de folk, der har til form√•l, innovativt at ville videreudvikle produktionen. Uddannelsen skal foreg√• p√• levnedsmiddelskolen INUILI i Narsaq ‚Äď samt andre mulige uddannelsessteder.

For at udnytte de muligheder som klimaforandringerne har medf√łrt som alternativ, vil Siumut arbejde for at der sker forunders√łgelser af landomr√•der p√• kysten. Dette vil have til form√•l, at videreudvikle landbruget og husdyrholdet.

For at sikre generationsskifte eller ejerskifte i landbrugs- og husdyrhold erhvervet, skal mulige udfordringer i forbindelse med disse unders√łges og udredes.