Meninger

Naalakkersuisut har et medansvar for torskepriserne

Med udgangspunkt i den seneste tids protester om nugældende torskepriser vil Siumut gerne vide, om Royal Greenland vitterligt har en vilje til at indlede en dialog med KNAPK.

Oversat Med baggrund i de lave torskepriser holdt KNAPK en demonstration den 1. oktober med et budsskab om, at det er nødvendigt med en politisk stillingstagen. Med Naalakkersuisuts hidtidige besvarelser in mente mener Siumut, at Naalakkersuisut også har et medansvar til at gøre mere.

Siumut har også bemærket at KNAPK, i stedet for at anvende deres position som aftalepart, i de senere år i højere grad kaster spørgsmålene til politisk stillingstagen.

Siumut tolker forholdende således, at aftaleparterne har alvorlige knaster mellem hinanden. Ifølge budskaberne fra fiskernes organisation er den samfundsejede selskab, Royal Greenland, ikke videre interesseret i en dialog, og Siumut vil derfor gerne vide, om dette er tilfældet.

Siumut mener, at alle aftaleparterne må tilgå opgaven som en bunden opgave, hvorfor KNAPK og RG må sætte sig sammen og aftale en løsning på den igangværende konflikt. Og hvis den samfundsejede selskab er den part der skaber modstand, mener Siumut, at Naalakkersuisut har et medansvar for at facilitere en mulig vej.

– Vi følger situationen tæt og Siumut vurderer, at den tilsyneladende fravær af dialog er problematisk, hvorfor Formanden for Naalakkersuisut pĂĄ ejernes vegne har en forpligtigelse. Der er tale om torskefiskere, og deres opfattelse som værende underlagt en regime med dĂĄrlige priser mĂĄ snarest muligt overkommes, siger Siumuts gruppeformand Karl Tobiassen.