Vort Land er vidtstrakt – og forholdene er forskellige fra sted til sted. Siumut mener derfor, at turismen skal tage udgangspunkt i den enkelte lokalitet og dens særpræg og tilrettelægges derefter.

Siumut mener, at vor kultur er grundlaget for turismen i Vort Land, ligesom det ligeledes er kulturen, der er bestemmende for vort ønske om, at blive en selvstændig stat. Lov om turismevirksomhed skal udarbejdes efter disse forhold.

Turismen er set i et erhvervsmæssigt perspektiv en økonomisk selvbåren søjle i samfundsstrukturen. De forskellige investeringer og skabelsen af nye arbejdspladser, tilrettelægges fortsat ud fra et decentralt perspektiv, ligesom man skal være påpasselige i forholdet til miljøet og udvise stor respekt for den natur, som vi stadig lever af.

Turisme skal planlægges ud fra forholdene her i vores land og der skal arbejdes for, at turister i større grad oplever stedlige arrangementer. Dermed lægges der op til, at flest mulige lokale får beskæftigelse i turismeerhvervet.

Turismeerhvervet i bygerne skal udvides og styrkes. Overnatningsfaciliteter i bygder skal øges, ligesom der skal tages nødvendige kursusinitiativer for at sikre at flere bygdeborgere deltager i turismeerhvervet.

Ansatte inden for turismeerhvervet skal have mulighed for videreuddannelse. RĂĄdgivning for turismeerhvervet skal styrkes.

Naalakkersuisut, kommuner og implicerede i turismeerhvervet skal i samarbejde arrangere en turismekonference i de kommende ĂĄr. Den seneste strategiplan for turisme skal genvurderes.

For at sikre minimumsniveau for udefrakommende medarbejdere inden for turismeerhvervet, skal der arrangeres kurser, idet vi stadigvæk har brug for sommermedarbejdere i turismeerhvervet.

Vi skal have tættere samarbejde med vores nabolande om turismen. Medejerskab af turismevirksomheder skal have de samme lovgivningsmæssige bestemmelser som i fiskerierhvervet.