Meninger

Siumut Sisimiut holdt generalforsamling

Siumut Sisimiut holdt ordinær generalforsamling. Traditionen tro var sidste punkt på dagsorden valg af en bestyrelse. Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:

Formand: René Lennert Frederiksen
Kasserer: John Johansen
Medlemmer af bestyrelsen: Hendrik Davidsen, Johannes Biilmann, Hans Kristian Petrussen
Suppleanter: Uka Matti Fontain, Gustav Andersen

Vi ønsker alle deltagere og de nyvalgte tillykke med et ønske om gode resultater i deres videre arbejde! Vi takker samtidig den afgåede bestyrelse for deres gode indsats.